Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2016

ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΛΕΣΙΟΥ!

Εικόνα
Η ΛΑΪΚΗ ΤΟΥ ΔΗΛΕΣΙΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ! ΔΗΛΕΣΙΩΤΕΣ ΚΑΜΑΡΩΣΤΕ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΑΣ ΑΡΧΗ! Στο δημοτικό συμβούλιο της 15 Φεβρουαρίου 2016 επισημάναμε την εξαφάνιση της Δημοτικής Ενότητας Δηλεσίου από την απόφαση για τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ σε ολόκληρο το Δήμο Τανάγρας. Ζητήσαμε να διορθωθεί το ΑΡΘΡΟ 3 του κανονισμού που χωροθετούσε τη λαϊκή αγορά του Δηλεσίου στη Δημοτική Ενότητα Σχηματαρίου και με αυτή την προϋπόθεση ψηφίσαμε τον κανονισμό λειτουργίας. Το αποτέλεσμα; Καμιά αλλαγή στον Κανονισμό. Εξαφάνισαν τη Δημοτική Ενότητα Δηλεσίου και αποφάσισαν ότι η λαϊκή του Δηλεσίου βρίσκεται στο Σχηματάρι! Καλούμε τους κατοίκους του Δηλεσίου αλλά και ολόκληρου του Δήμου Τανάγρας να σταθούν εμπόδιο στις αυθαιρεσίες της Δημοτικής Αρχής. Καλούμε τη Δημοτική Αρχή μαζί με τις χάντρες και τα καθρεφτάκια που προσφέρει στους Δηλεσιώτες να αντιληφθεί πως δεν μπορεί να παίζει με τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου και να τις εφαρμόζει σύμφωνα με τα συμφέροντά της. Η Δη

Ανακοίνωση - Καταγγελία της Λαϊκής Συσπείρωσης Δήμου Τανάγρας

Εικόνα
---------------------- Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαίρεση τους. Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα υπογραφούν. Σχόλια που δημοσιεύονται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα γράφουν.

Η θετική πλευρά του… ΤΕΙΡΕΣΙΑ: «Πλουσιότεροι» έφυγαν οι συμμετέχοντες της θεματικής ημερίδας στα Οινόφυτα

Εικόνα
Μια  άκρως  ενδιαφέρουσα   ενημερωτική   εκδήλωση   με   θέμα : « Συνο π τική   π αρουσίαση   της   ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ   Α . Ε .  και   π αρεχόμενες   υ π ηρεσίες π ρος   τις   ε π ιχειρήσεις »    διοργ άνωσαν  το   Ε π ιμελητήριο   Βοιωτίας   και   ο   Σύνδεσμος   Βιομηχανιών   Στερεάς   Ελλάδας  ( ΣΒΣΕ ) σε   συνεργασία   με την   ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ   Α . Ε .  Η   εκδήλωση   π ραγματο π οιήθηκε   την   Τρίτη  23  Φεβρουαρίου  2016  στο   συνεδριακό   κέντρο   Εκκλησιαστικής Διακονίας   στα   Οινόφυτα . Μέσα   στο   γενικότερο   κλίμα   της   ανασφάλειας   και   της   νευρικότητας   π ου   ε π ικρατεί   στο   χώρο   του   ε π ιχειρείν ,  η   ημερίδα « γίνεται   για   να   π ροσθέσει   χρήσιμες   π ληροφορίες  π ρος   τους   ενδιαφερόμενους ». Αυτό   τόνισε   στο   χαιρετισμό   του   και   ο   Πρόεδρος   του   Συνδέσμου   Βιομηχάνων   Στερεάς   Ελλάδας   κ .  Νίκος   Κουδούνης ,  ένας εκ   των   τριών   συνδυοργανωτών .  Το   Ε π ιμελητήριο   Βοιωτίας   εκ π ροσώ π ησε  

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη προσφυγής κατά των υποβληθέντων προστίμων από το Λιμεναρχείο Χαλκίδας

Εικόνα
«Περί λήψης απόφασης για την άσκηση ή μη προσφυγής κατά των υποβληθέντων προστίμων από το Λιμεναρχείο Χαλκί... by gmark http://www.tanagra.gr/ ------------------ Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαίρεση τους. Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα υπογραφούν. Σχόλια που δημοσιεύονται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα γράφουν.

Ανάθεση σε ιδιώτη εργασιών αποκομιδής και απόρριψης διαφόρων υλικών από Κ.Χ. στο Δήλεσι

Εικόνα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 2095/18-2-2016 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 2/15-02-2016 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2016 : «Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε ιδιώτη εργασιών αποκομιδής και απόρριψης διαφόρων υλικών από Κ.Χ. στο Δήλεσι, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών με ίδια μέσα» ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Την ανάθεση σε ιδιώτη των εργασιών αποκομιδής και απόρριψης διαφόρων υλικών από Κ.Χ. στο Δήλεσι , μετά την τήρηση όλων των νομίμων διαδικασιών για την σύναψη σύμβασης, λόγω του γεγονότος ότι ο Δήμος δεν διαθέτει τον παραπάνω εξοπλισμό για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας : κάδοι χωρητικότητας 7μ3, δυνατότητα αδειάσματος τους και επανατοποθέτηση τους . Το αντικείμενο της εργασίας θα αφορά τις παρακάτω εργασίες :  α) τοποθέτηση  κάδων χωρητικότητας 7μ3 σε συγκεκριμένους Κοινόχρηστους Χώρους του οικισμού  Δηλεσίου όπου εκεί εναποτίθενται ογκώδη , προϊόντα

Τα «τρελά νερά» της Χαλκίδας που αλλάζουν κατεύθυνση

Εικόνα
Το μοναδικό φαινόμενο και ο ρόλος της Σελήνης Όποιος έχει βρεθεί στον Πορθμό του Ευρίπου στην Χαλκίδα, στην Εύβοια σίγουρα έχει ακούσει για το μοναδικό φαινόμενο με τα «τρελά νερά» του Ευρίπου που αλλάζουν κατεύθυνση ανά 6 ώρες! Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό, σύνθετο φαινόμενο το οποίο οφείλεται στις παλιρροϊκές δυνάμεις και παρατηρείται στην Ελλάδα μόνο εκεί. Τα νερά του διαύλου που έχει πλάτος 39 μέτρα και μήκος 40 μέτρα κάθε έξι ώρες αλλάζουν φορά και κινούνται μία προς το Βορρά και μία προς το Νότο. Ενδιάμεσα από την αλλαγή φοράς μάλιστα μεσολαβούν δέκα λεπτά κατά τα οποία τα νερά παραμένουν στάσιμα. Εντυπωσιακό είναι, και μάλιστα δεύτερο μοναδικό παγκοσμίως, ότι κάθε 21 Μαρτίου και κάθε 22 Σεπτεμβρίου, οπότε και έχουμε ισημερία, τα νερά αλλάζουν αμέσως κατεύθυνση χωρίς να μένουν στάσιμα για δέκα λεπτά. Επιστήμονες παρακολούθησαν συστηματικά το συγκεκριμένο φαινόμενο για πολλά χρόνια και είδαν ότι ενώ στις 22-23 ημέρες παρουσιάζει μια κανονικότητα αλλ

ΕΦΕΤ - Ανάκληση MARS και SNICKERS

Εικόνα
Αθήνα 24 Φεβρουαρίου 2016  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ---------------------------- Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαίρεση τους. Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα υπογραφούν. Σχόλια που δημοσιεύονται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα γράφουν.

«ΑΠΟΨΕ ΤΡΩΜΕ ΣΤΗΣ ΙΟΚΑΣΤΗΣ» από την Θεατρική Ομάδα Οινοφύτων «Δημοσθένης Λιάπης»

Εικόνα
«ΑΠΟΨΕ ΤΡΩΜΕ ΣΤΗΣ ΙΟΚΑΣΤΗΣ» του Άκη Δήμου, από την Θεατρική Ομάδα Οινοφύτων «Δημοσθένης Λιάπης». …Μια τρελή, θεότρελη χήρα!!!... Ο πιανίστας γιός και η σεφ κόρη! –ή και ανάποδα!!!... Ένας νεκρός σύζυγος, που «ζωντανεύει»!!!... Ένας «ουρανοκατέβατος», αλλοδαπός μπάτλερ!!!… Ένας «μοιραίος» συνεταίρος!!!... και μια «ζωντανή» μανικιουρίστα, που όλοι τη νομίζουν.. πεθαμένη!!! Η σουρεαλιστική, μαύρη κωμωδία του Άκη Δήμου, Από την Παρασκευή 04 Μαρτίου 2016, στο «Θεατράκι» μας. Παίζουν: (με σειρά εμφάνισης) Ιωάννης Φούκης – Κωστής Καπνιάς – Ματούλα Λιάπη – Έμη Σκλιά Κώστας Δημητρίου – Γιώργος Κρέσπης - Μαρία Τσιάγκου. Σκηνοθεσία : Δημήτρης Θεοδώρου. Φωτισμοί: Γιώργος Γανώσης - Φωτογραφίες: Γωγώ Θανασάκη Κοστούμια: Μαρία Λιάπη . Πληροφορίες – Κρατήσεις : 6986 782 052 -------------- Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ε

Συνελήφθη 33χρονος Ινδός στο Σχηματάρι για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών

Εικόνα
Συνελήφθη 33χρονος αλλοδαπός στο Σχηματάρι Βοιωτίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών Συνελήφθη, χθες (21-02-2016) το βράδυ στο Σχηματάρι Βοιωτίας, από αστυνομικούς της Β’ Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας, ένας 33χρονος υπήκοος Ινδίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε το από 13-10-2014 Ένταλμα Σύλληψης του κ. Ανακριτή Πλημμελειοδικών Λαμίας. Σύμφωνα με το ανωτέρω Ένταλμα, ο 33χρονος διωκόταν για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, κατ’ επάγγελμα, κατ’ εξακολούθηση και κατά συνήθεια, τετελεσμένες και σε απόπειρα οι οποίες διαπράχθηκαν την Άνοιξη του 2014, στις περιοχές της Αταλάντης & των Λιβανατών Φθιώτιδας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε αρμοδίως. ------------- Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαί

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 2016

Εικόνα
----------- Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαίρεση τους. Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα υπογραφούν. Σχόλια που δημοσιεύονται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα γράφουν.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Εικόνα
Τοπωνύμια είναι τα ονόματα των πόλεων των κωμοπόλεων ,των χωριών , και των συνοικιών με τα οποία δηλώνουμε τον τόπο ή μέρος αυτού , όπως ΑΘΗΝΑ , ΠΑΤΡΑ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , ΧΙΟΣ , ΛΙΒΑΔΕΙΑ , ΘΗΒΑ ΧΑΛΚΙΔΑ , ΤΑΝΑΓΡΑ . 1) Τα Ελληνικά τοπωνύμια άλλα προήλθαν από τους αρχαίους χρόνους όπως ( ΑΘΗΝΑ , ΣΠΑΡΤΗ , ΘΗΒΑ , ΚΟΡΙΝΘΟΣ , ΧΑΛΚΙΔΑ , ΤΑΝΑΓΡΑ ). 2) Εκ της φύσεως και διαπλάσεως του εδάφους όπως ( ΚΑΜΠΟΣ , ΜΑΚΡΥΚΑΜΠΟΣ , ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ ) . 3) Από το χρώμα του εδάφους όπως ( ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΟΣ , ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ , ΚΟΚΚΙΝΙΑ , ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΘΑΡΙ ) . 4) Εκ των διαφόρων τύπων ευρισκομένων ή ρεόντων υδάτων όπως ( ΛΙΜΝΙΑ , ΛΙΜΝΗ , ΠΑΡΑΛΙΜΝΗ , ΓΛΥΚΟΝΕΡΙ , ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗ , ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ). 5) Εκ των φυομένων δένδρων και των εν γένει φυτών και καρπών αυτών όπως δενδρώνυμα , φυτώνυμα , καρπώνυμα τοπωνύμια ( ΚΕΡΑΣΟΥΣ , ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ , ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ , ΘΡΟΥΜΜΠΕΡΗ , ΚΛΗΜΑΤΕΡΗ , ΚΥΔΩΝΙΑ , ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ , ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ ) . 6) Εκ των διαφόρων τόπων που συχνάζουν τα ζώα Ζωώνυμα τοπωνύμια όπως (Αετοράχη , Αηδονοράχη , Αετοκούκουλο ) . 7) Εκ του