Προκήρυξη Πρόσληψης Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής από τη ΔΗ.Κ.Ε.Τ.

ΔΗ.Κ.Ε.Τ.                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, 19 – 10 – 2016
ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ                                                 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:  604

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
της προκήρυξης για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι:
Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου θέσης ΠΕ Καθηγητή Φυσικής Αγωγής με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) έως οχτώ (8) μήνες, με ωριαία αποζημίωση, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του προγράμματος Άθλησης για όλους, της περιόδου 2016-2017, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τανάγρας (ΔΗ.Κ.Ε.Τ.), όπως αναφέρεται παρακάτω:
Κατηγορία αντικείμενοΑΡ.ΘΕΣΕΩΝΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής1Έως 8 μήνες
 ΣΎΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ1 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο και στην Ελλάδα πτυχίο της αλλοδαπής με ειδικότητα: Πετοσφαίριση.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο τοπικές εφημερίδες του Νομού Βοιωτίας, στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Τ. (Δ/νση Πλ. Ταξιαρχών 1, Σχηματάρι) καθημερινά από τις 9.00π.μ. έως τις 14.00μ.μ..
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση της πρόσληψης όπου αναφέρονται αναλυτικά τα τυπικά ειδικά προσόντα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και διευκρινήσεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΗ.Κ.Ε.Τ. www.diket.gr και του Δήμου Τανάγρας: www.tanagra.grστη διεύθυνση: diavgeia.gov.gr (ΑΔΑ: 68ΨΔΟΚ9Ξ-1ΗΟ). Επίσης στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο κτίριο του Δημαρχείου ((Πλ.Ταξιαρχών 1, Σχηματάρι, τηλ.22623 51180-81).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Επισυνάπτεται πλήρης η προκήρυξη, η αίτηση πρόσληψης και η υπεύθυνη δήλωση.

http://diket.gr/


----------------------
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαίρεση τους. Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα υπογραφούν. Σχόλια που δημοσιεύονται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα γράφουν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Η εορτή της Ζωοδόχου Πηγής στο Δήλεσι