ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΠΑΣΙΑΚΟ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
17.10.2016

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΠΑΣΙΑΚΟ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ.

Σε πρόσφατη Ερώτησή του προς τη Βουλή, ο Βουλευτής Βοιωτίας Βαγγέλης Μπασιάκος ζήτησε να ενημερωθεί από τον αρμόδιο Υπουργό για το ποσοστό ανεργίας των νέων έως 29 ετών στη Βοιωτία, ετησίως, την τελευταία πενταετία.
Στη σχετική απάντηση της Αν. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κας Ο. Αντωνοπούλου αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:
«Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή, κ. Ε. Μπασιάκο, σας ενημερώνουμε ότι ο ΟΑΕΔ διαθέτει στοιχεία του αριθμού των ανέργων και δεν υπολογίζει τα ποσοστά ανεργίας, διότι δεν διαθέτει στοιχεία για το σύνολο του εργατικού δυναμικού. Στο συνημμένο αρχείο καταγράφονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι Π.Ε Βοιωτίας, για την τελευταία 5ετία, ανά ηλικιακή κατηγορία. Έως τον Ιούλιο 2014 τα στοιχεία των ανέργων κατά ηλικία ομαδοποιούνταν στις τρεις γενικές κατηγορίες: <30, 30-54, 55+ ετών. Από τον Αύγουστο 2014 και μετά οι ηλικιακές κατηγορίες ανέργων είναι πιο αναλυτικές: 15- 19, 20-24 κλπ.
Συνημμένα
Όπως στο κείμενο
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2011-2016

Πηγή: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΑΕΔ

2011
ΑΝΕΡΓΟΙ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 30
ΑΝΕΡΓΟΙ 30-54
ΑΝΕΡΓΟΙ 55 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
1.970
4.067
556
6.693
29,68
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
1.912
4.138
546
6.596
28,99
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
1.870
4.141
529
6.540
28,59
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
1.927
4.286
572
6.785
28,40
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2.067
4.527
600
7.194
28,73

2012
ΑΝΕΡΓΟΙ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 30
ΑΝΕΡΓΟΙ 30-54
ΑΝΕΡΓΟΙ 55 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
2.109
4.680
646
7.435
28,37
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
2.182
4.801
658
7.641
28,56
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
2.279
5.096
658
8.033
26,37
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
2.095
4.958
681
7.734
27,09
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2.021
4.988
709
7.718
26,19

2013
ΑΝΕΡΓΟΙ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 30
ΑΝΕΡΓΟΙ 30-54
ΑΝΕΡΓΟΙ 55 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
2.072
5.046
747
7.855
26,34
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
2.594
5.385
824
8.803
29,47
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
2.438
5.445
829
8.712
27,98
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
2.450
5.396
866
8.712
28,12
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2.367
5.377
892
8.636
27,41

2014
ΑΝΕΡΓΟΙ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 30
ΑΝΕΡΓΟΙ 30-54
ΑΝΕΡΓΟΙ 55 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
2.278
5.376
924
8.578
26,56
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
2.191
5.355
963
8.509
25,75
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ


Από τον Αύγουστο του 2014 το Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ κατανέμει τους ανέργους σε εφτά ηλικιακές ομάδες.

2014
ΑΝΕΡΓΟΙ Π.Ε.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΑΝΕΡΓΟΙ 15-19
ΑΝΕΡΓΟΙ 20-24
ΑΝΕΡΓΟΙ 25-29
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ 29
ΑΝΕΡΓΟΙ 30-44
ΑΝΕΡΓΟΙ 45-54
ΑΝΕΡΓΟΙ 55-64
ΑΝΕΡΓΟΙ 65 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ


ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
95
789
1.302
2.186
3.663
1.785
929
69
8.632
25,32
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
103
839
1.324
2.266
3.666
1.833
958
66
8.789
25,78
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
              101
781
1.313
2.195
3.586
1.840
977
65
8.663
25,34

2015
ΑΝΕΡΓΟΙ Π.Ε.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΑΝΕΡΓΟΙ 15-19
ΑΝΕΡΓΟΙ 20-24
ΑΝΕΡΓΟΙ 25-29
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ 29
ΑΝΕΡΓΟΙ 30-44
ΑΝΕΡΓΟΙ 45-54
ΑΝΕΡΓΟΙ 55-64
ΑΝΕΡΓΟΙ 65 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
96
758
1.314
2.168
3.557
1.821
995
64
8.605
25,19
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
90
685
1.218
1.993
3.444
1.780
999
67
8.283
24,06
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
72
645
1.142
1.859
3.242
1.686
964
67
7.818
23,78
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
71
665
1.128
1.864
3.153
1.646
971
73
7.707
24,19
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
              72
670
1.115
1.857
3.190
1.708
1.011
74
7.840
23,69

2016
ΑΝΕΡΓΟΙ Π.Ε.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΑΝΕΡΓΟΙ 15-19
ΑΝΕΡΓΟΙ 20-24
ΑΝΕΡΓΟΙ 25-29
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ 29
ΑΝΕΡΓΟΙ 30-44
ΑΝΕΡΓΟΙ 45-54
ΑΝΕΡΓΟΙ 55-64
ΑΝΕΡΓΟΙ 65 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
68
658
1.123
1.849
3.220
1.697
1.020
80
7.866
23,51
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
78
596
1.040
1.714
3.163
1.703
1.050
88
7.718
22,21

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
ΑΝΕΡΓΟΙ Π.Ε.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΕΩΝ
ΑΝΕΡΓΩΝ
2011-2012
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
2011-2012
ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 2012-2013
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
2012-2013
ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 2013-2014
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
2013-2014
ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 2014-2015
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
2014-2015
ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 2015-2016
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 2015-2016
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
139
7,055%
-37
-1,754%
208
9,942%
-110
-4,828%
-319
-14,714%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
270
14,121%
412
18,881%
-403
-15,535%
-198
-9,043%
-279
-13,998%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
409
21,871%
159
6,976%
-252
-10,336%
-327
-14,958%


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
168
8,718%
355
16,945%
-184
-7,510%
-402
-17,740%


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
              -45
-2,225%
346
17,123%
-172
-7,263%
-338
-15,398%ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 2011-2016
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 2011-2016
ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 2011-2015
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 2011-2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
-121
-6,142%
198
10,050%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
-198
-10,355%
61
4,235%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ


-11
-0,588%
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ


-63
-3,269%
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ


-210
-10,159%
»


---------------------------------
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαίρεση τους. Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα υπογραφούν. Σχόλια που δημοσιεύονται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα γράφουν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

Η λίστα της ντροπής!! Δείτε αναλυτικά τους μισθούς που έδινε η ΕΡΤ!!!