ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΑΠΟ:

Μαυράκης Λάζαρος, δημοτικός σύμβουλος,
επικεφαλής της δημοτικής παράταξης
«Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ»
ΠΡΟΣ:

  1. Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Τανάγρας
  2.  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Διεύθυνση Διοίκησης
Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Βοιωτίας
Οδός Κάδμου 11, Τ.Κ. 32100, Λιβαδειά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Βοιωτίας, με όλα τα συνημμένα


ΘΕΜΑ:
ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ «ΚΑΠΗ – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»

Α. Σας γνωρίζω ότι την 02.09.2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μετέβην με ομάδα δημοτών στο Δημοτικό Κατάστημα Σχηματαρίου, προκειμένου να παρακολουθήσουμε την 20η τακτική συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τανάγρας, σύμφωνα με την πρόσκληση που δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου.
Εκεί διαπιστώσαμε ότι το Δημοτικό Κατάστημα ήταν κλειδωμένο και ουδείς από τα κάτωθι 11 μέλη του Δ/Σ υπήρχε εντός ή εκτός αυτού:
1.            Γκίνης Ιωάννης δημοτικός σύμβουλος, (πρόεδρος)
2.            Χαρίσης Ξενοφών, δημοτικός σύμβουλος, (αντιπρόεδρος)
3.            Καμπιώτου – Λιάπη Γεωργία, αντιδήμαρχος, (μέλος Δ/Σ)
4.            Κουρουτός Μιχάλης, δημοτικός σύμβουλος, (μέλος Δ/Σ)
5.            Δριχούτης Διομήδης, δημοτικός σύμβουλος, (μέλος Δ/Σ)
6.            Αναστασίου Κων/νος, δημοτικός σύμβουλος, (μέλος Δ/Σ)
7.            Πέτρου Χρήστος, δημοτικός σύμβουλος, (μέλος Δ/Σ)
8.            Αικατερίνης Αθανάσιος, εκπρόσωπος δημοτών, (μέλος Δ/Σ)
9.            Καμπίτη Μαρία, εκπρόσωπος δημοτών, (μέλος Δ/Σ)
10.       Καββά Βασιλική, εκπρόσωπος δημοτών, (μέλος Δ/Σ)
11.       Καλύβα Παναγιώτα, εκπρόσωπος εργαζομένων, (μέλος Δ/Σ)

Κατόπιν και ενώ ανέμενα να δημοσιευθεί η αναβολή και ο χρόνος της νέας συνεδρίασης, την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, Δευτέρα 05.09.2016, δημοσιεύθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι αποφάσεις που φέρονται ότι «ελήφθησαν ομόφωνα» με την παρουσία και των 11 μελών της, στη συνεδρίαση που δήθεν πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό κατάστημα!
Δεν αρκούσε  όμως αυτό!
Στις ίδιες αποφάσεις (που επισυνάπτω) φέρονται τα παραπάνω 11 (ΑΠΟΝΤΑ) μέλη του Δ/Σ να αποφάσισαν επίσης ΟΜΟΦΩΝΑ και για δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, που επίσης  δημοσιεύτηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ!
Β. Ακολούθησε νέα πρόσκληση, στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου, για την 21η τακτική συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τανάγρας, για την 05.09.2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00. Την ημέρα εκείνη και πάλι μετέβην συνοδευόμενος από ομάδα ενδιαφερόμενων δημοτών, οπότε  πάλι διαπιστώσαμε κλειδωμένο το Δημοτικό Κατάστημα Σχηματαρίου! Αναζητήσαμε τα προσκληθέντα μέλη αλλά ουδείς από το 11μελές Δ/Σ υπήρχε μέσα ή έξω από αυτό προκειμένου να συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Δ/Σ. Όμως την επόμενη, Τρίτη 06.09.2016, δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η επισυναπτόμενη απόφαση που φέρεται να «λήφθηκε ομόφωνα» στη «συνεδρίαση» της 05.09.2016 με την παρουσία και των 11 μελών, που ΟΥΔΕΠΟΤΕ πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό κατάστημα!
Γ. Για άλλη μια φορά, την Τρίτη 06.09.2016, το παραπάνω Δ/Σ  φέρεται να συνεδρίασε, χωρίς όμως να αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου η προηγούμενη σχετική πρόσκληση... Παρόλα αυτά, χωρίς πρόσκληση, τα 11 μέλη του Δ/Σ φέρονται ότι  το πληροφορήθηκαν έγκαιρα, συνεδρίασαν (;) και φέρονται ότι έλαβαν και πάλι «ομόφωνη απόφαση» που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με παρόντες άπαντες… Εννοείται πως ούτε ο ίδιος, ούτε οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για τα θέματα των άνω συνεδριάσεων δημότες καταφέραμε να παραβρεθούμε σε αυτές.

Κυρίες Κύριοι συνάδελφοι,
από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι έχουμε να κάνουμε με μία παράνομη διαδικασία, που ακυρώνει τη λειτουργία του Δ/Σ στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Τανάγρας, υποβαθμίζει το κύρος των συλλογικών αποφάσεων και ευτελίζει τους θεσμούς, δημιουργώντας προσωπικές ευθύνες στους εμπλεκομένους.

Για λόγους αυτούς, με την παρούσα μου ΖΗΤΩ :

Από τους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους να καταψηφίσουν τα θέματα με αριθ. 15 & 16 της αποψινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή τις ΑΚΥΡΕΣ και ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ αποφάσεις με αριθ. 105, 106, 107 & 108, που δήθεν ελήφθησαν κατά την 20η, την 21η & 22η συνεδριάσεις Δ/Σ του ΝΠΔΔ του Δήμου Τανάγρας, που ΟΥΔΕΠΟΤΕ πραγματοποιήθηκαν. Η απόφαση 106 του ΝΠΔΔ συζητήθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης.

Από τον πρόεδρο του Νομικού Προσώπου κ. Ιωάννη Γκίνη να αναλογιστεί την προσωπική του ευθύνη και να παραιτηθεί από αυτό.

Από τα μέλη του Δ/Σ του Νομικού Προσώπου να αντιληφθούν τις νόμιμες συνέπειες στη λειτουργία των θεσμών από τις πράξεις και παραλείψεις τους και να πράξουν κατά τη συνείδησή τους.

Από τον κ.  Δήμαρχο Τανάγρας Βασίλειο Περγάλια, που μου είναι άγνωστο εάν και κατά πόσον υπέπεσαν στην αντίληψή του όλα τα παραπάνω, πλήν όμως φέρει ακέραια την ευθύνη για όσα συμβαίνουν στο Δήμο, να ασκήσει τα νόμιμα καθήκοντά του δείχνοντας την πρέπουσα προσήλωση στη λειτουργία των θεσμών, επιβλέποντας την ορθή και νόμιμη λειτουργία τους, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα παρακμής, όπως αυτό που καταγγέλλω σήμερα.

Από το κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και τον κ. Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου να προβούν στις νόμιμες ενέργειες, ιδιαίτερα ως προς τον έλεγχο νομιμότητας των άνω αποφάσεων και τον έλεγχο των εμπλεκόμενων προσώπων. 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1.                 Πρόσκληση με Α.Π. 868/29.08.2016
2.                 Πρόσκληση με Α.Π. 879/01.09.2016
3.       Αποφάσεις 102, 103, 104, 105, 106/2016 της 20ης «συνεδρίασης» του ΝΠΔΔ
4.                 Απόφαση 107/2016 της 21ης «συνεδρίασης» Δ/Σ του ΝΠΔΔ
5.                 Απόφαση 108/2016 της 22ης «συνεδρίασης» Δ/Σ του ΝΠΔΔ
6.                 Πίνακες θεμάτων – αποφάσεων 20ης, 21ης & 22ης «συνεδρίασης» Δ/Σ
του ΝΠΔΔ


Δήμος Τανάγρας 12 Σεπτεμβρίου 2016

Μαυράκης Λάζαρος,
δημοτικός σύμβουλος,
επικεφαλής της δημοτικής παράταξης  «Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ»
--------------------
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαίρεση τους. Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα υπογραφούν. Σχόλια που δημοσιεύονται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα γράφουν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Η λίστα της ντροπής!! Δείτε αναλυτικά τους μισθούς που έδινε η ΕΡΤ!!!