Λήψη απόφαση για την έγκριση της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΔΗΛΕΣΙΟΥ Δ.ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 3177/10-03-2016

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Αριθ. 4/9-3-2016 πρακτικό
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 49/2016 : «Λήψη απόφαση για την έγκριση της μελέτης και του τρόπου
εκτέλεσης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε.
ΔΗΛΕΣΙΟΥ Δ.ΤΑΝΑΓΡΑΣ »
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Α. Εγκρίνει την υπ΄αρ. 13/2015 του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΔΗΛΕΣΙΟΥ Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ» προϋπολογισμού συνολικής
δαπάνης 360.390,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, και θα αντιμετωπιστεί από
ιδίους πόρους.
Β. Το έργο θα εκτελεστεί με ανοιχτό διαγωνισμό κατά το σύστημα με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης – άρθρο 6 του N. 3669/08.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 49/2016
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από τους παρόντες
δημοτικούς συμβούλους.

Σχηματάρι, 10-3-2016
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Βουγέσης ΓεώργιοςΑΠΟΦΑΣΗ 49/2016 : «Λήψη απόφαση για την έγκριση της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΔΗΛΕΣΙΟΥ Δ.ΤΑΝΑΓΡΑΣ »https://et.diavgeia.gov.gr
------------------------
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαίρεση τους. Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα υπογραφούν. Σχόλια που δημοσιεύονται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα γράφουν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Έξω από την Λιβαδειά η φωτιά στην Βοιωτία. Eκκενώθηκε το γηροκομείο.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Kαθαρές και απαγορευμένες παραλίες στην περιοχή μας από το ΠΑΚΟΕ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας