Πρόταση για Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) στον Ασωπό κατέθεσε στον Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος ο κ.Μπακογιάννης
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Λαµία, 12 Φεβρουαρίου 2016
Πρόταση για Ολοκληρωµένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) στον Ασωπό κατέθεσε στον Αν.
Υπουργό Περιβάλλοντος ο ΜπακογιάννηςΈνα ακόµη αποφασιστικό βήµα για την επίλυση του περιβαλλοντικού προβλήµατος στον
Ασωπό πραγµατοποίησε σήµερα η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας µε πρωτοβουλία του
Περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη.

Μέσα σε λιγότερο απο πέντε µήνες, το σχέδιο του Περιφερειάρχη έχει πάρει σάρκα και οστα
αφου:

- Τον Οκτώβριο, παρουσίαστηκε το ολοκληρωµένο σχέδιο της Περιφέρειας σε δύο
δηµόσιες διαβουλεύσεις µε φορείς και κατοίκους της περιοχής των Οινοφύτων.
- Τον ∆εκέµβριο, µε την ενσωµάτωση των πρότασεων, ως προϊοντα των διαβουλεύσεων,
το σχέδιο εισήχθηκε και ψηφίστηκε στο Περιφερειακό Συµβούλιο µε ευρύτατη
πλειοψηφία και εξουσιοδότησε τον Περιφερειάρχη να προχωρήσει στην εφαρµογή του
δύσκολου, φιλόδοξου αλλά και απολύτως αναγκαίου έργου εθνικής σηµασίας.
- Τον Ιανουάριο, εξασφαλίστηκαν πόροι 1,2 εκ ευρώ τόσο για α) την µέλέτη οριοθέτησης
του ποταµου Ασωπού όσο και για β) τη διερεύνηση της ρύπανσης και την
αποκατάστασή της, µε την ένταξη των δυο µελετών στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
- Τον Φεβρουάριο, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και υπογράφονται εντος των
προσεχών ηµερών, οι δύο προγραµµατικές συµβάσεις που αφορούν στην ίδρυση και
λειτουργία α) του Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος και β) του Παρατηρητηρίου Υγείας
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Σε συνέχεια αυτών, ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης, απέστειλε σήµερα στον Αν.
Υπουργό Περιβάλλοντος επίσηµη πρόταση για την χρηµατοδότηση του Επιχειρηµατικού
Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων µε την αξιοποίηση του εργαλείου ΟΧΕ, στο πλαίσιο του
προτύπου χωρικής ανάπτυξης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλαδος 2014-2020.

Ειδικότερα, οι Ολοκληρωµένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν σύγχρονο ευρωπαϊκο
εργαλείο της νέας προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 µε στόχο την ολοκληρωµένη χωρική
ανάπτυξη και την εφαρµογή ενιαίων αναπτυξιακών στρατηγικών. Οι περιοχές αυτές, είτε
παρουσιάζουν συγκεκριµένα προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν µε συνολικό τρόπο
(πχ. περιβαλλοντικά), είτε διακρίνονται από σηµαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες (π.χ.
ενίσχυση επιχειρηµατικότητας) οι οποίες µπορούν να αξιοποιηθούν και να µεγιστοποιηθούν µε
βάση ένα ολοκληρωµένο αναπτυξιακό σχέδιο. Η υλοποίηση του σχεδίου µπορεί να
χρηµατοδοτείται από διαφορετικές πηγές (ταµεία ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και Ταµείο Συνοχής), µέσω
συνδυασµένων επενδύσεων, επιτυγχάνοντας έτσι την επίτευξη πολλαπλών
αλληλοσυµπληρούµενων στόχων.

Η στρατηγική της ΟΧΕ για τον Ασωπό, αξιοποιεί µίγµα δράσεων προστασίας του
περιβάλλοντος, πρόληψης κινδύνων, φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, δηµιουργίας -
οργάνωσης επιχειρηµατικών υποδοµών και ενίσχυσης της απασχόλησης και της κοινωνικής
συνοχής των αστικών κέντρων. Αξιοποιεί επίσης δράσεις έξυπνης εξειδίκευσης ενδεικτικά σε
ζητήµατα βιοµηχανικής συµβίωσης, περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης, ενεργειακής
αποδοτικότητας, κ.α. Η µακροπρόθεσµη και µόνιµη αντιµετώπιση των προβληµάτων θα
δροµολογηθεί µέσω δηµιουργίας «Επιχειρηµατικού Πάρκου» (Ν. 3982/2011).

Τα οικονοµικά µεγέθη είναι πολύ µεγάλα και η πρόταση για ΟΧΕ δύναται να αποτελέσει το
κατάλληλο εργαλείο για την υλοποίηση του σχεδίου για τον Ασωπού εξασφαλίζοντας τον
συνδυασµό πόρων και δυναµεων. Το χρηµατοδοτικό σχήµα κάλυψης του συνόλου των
οικονοµικών αναγκών της επένδυσης θα είναι πολυτοµεακό, πολυταµειακό και θα στοχεύει στη
µόχλευση δηµόσιων αλλά και ιδιωτικών πόρων.

Ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης, δήλωσε: «Όταν µιλάµε για έργα τέτοιας σηµασίας,
περιµένουµε την έµπρακτη συµπαράσταση του κεντρικού κράτους. Είναι έργα που µελετά,
σχεδιάζει και προχωρά η Περιφέρειά µας και πρέπει να βρίσκουν στήριξη και ανταπόκριση,
γιατί αφορούν στην περιβαλλοντική υγεία όλης της χώρας. Προσπαθούµε όχι µόνο να βάλουµε
τάξη στο χάος που επικρατεί αλλά και να δηµιουργήσουµε συνθήκες ανάπτυξης για όλη τη
Στερεά Ελλάδα. Όσο περισσότεροι σταθούν στο πλευρό µας, τόσο ταχύτερο θα είναι το
αποτέλεσµα».


------------------
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαίρεση τους. Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα υπογραφούν. Σχόλια που δημοσιεύονται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα γράφουν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΣΩΠΟΣ - ΔΗΛΕΣΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας