Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού στον δήμο Τανάγρας για το έτος 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 2047/18-2-2016


ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Αριθ. 2/15-02-2016 πρακτικό
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2016 : «Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων
τακτικού προσωπικού στον δήμο Τανάγρας για το έτος 2016»


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πρόσληψη του παρακάτω τακτικού προσωπικού στο Δήμο Τανάγρας:
1. Έναν (1) υπάλληλο με ειδικότητα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΕ
για τη στελέχωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
2. Έναν (1) Μηχανικό Περιβάλλοντος ΠΕ για τη στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου.
3. Έναν (1) υπάλληλο Διοικητικού -Οικονομικού ΠΕ1 για τη στελέχωση της
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.
4. Έναν (1) Μηχανολόγο Μηχανικό – Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ5 για τη
στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
5. Έναν (1) υπάλληλο Πληροφορικής ΤΕ19 για τη στελέχωση του Γραφείου
Πληροφορικής του Δήμου.
5
6. Έναν (1) υπάλληλο Διοίκησης Μονάδων ΤΕ22 για τη στελέχωση της Διοικητικής
Υπηρεσίας του Δήμου.
7. Έναν (1) υπάλληλο Κοινωνικών Λειτουργών ΤΕ2 για τη στελέχωση του Τμήματος
Πρόνοιας του Δήμου.
8. Έναν (1) υπάλληλο Εποπτών Δημόσιας Υγείας ΤΕ11 για τη στελέχωση του
Τμήματος Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου.
9. Έναν (1) υπάλληλο Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας ΤΕ για τη
στελέχωση του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου.
10. Έναν (1) υπάλληλο Γεωπόνων ΠΕ9 για τη στελέχωση του Γραφείου Αγροτικής
Ανάπτυξης του Τμήματος Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 38/2016
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από τους παρόντες
δημοτικούς συμβούλους.

Σχηματάρι, 18-2-2016
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Βουγέσης Γεώργιος
Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού στον δήμο Τανάγρας για το έτος 2016
------------------
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαίρεση τους. Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα υπογραφούν. Σχόλια που δημοσιεύονται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα γράφουν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΣΩΠΟΣ - ΔΗΛΕΣΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας