Ανάρτηση αποφάσεων κοινωνικού παντοπωλείου Δήμου Τανάγρας


Απόφαση 4 με θέμα:                Σχετικά με δημοσίευμα  σε ηλεκτρονικό μέσο          κοινωνικής δικτύωσης

Απόφαση 5 με θέμα:  Περί σύνταξης τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια             τροφίμων του Κοινωνικού Παντοπωλείου, στα πλαίσια του διαγωνισμού του Δήμου.

Απόφαση 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Σχηματάρι  15/06/2015
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ'αριθμ. 02/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Αρχής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου
Δήμου Τανάγρας

1ο ΘΕΜΑ (ΕΗΔ): Σχετικά με δημοσίευμα  σε ηλεκτρονικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης

Σήμερα στις 15  Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00 η Αρχή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Τανάγρας συνεδρίασε στο Δημαρχείο (Σχηματάρι)  ύστερα από την υπ'αριθμ. 9998/08-06-2015 πρόσκληση της προέδρου της Διαχειριστικής Αρχής Ζαφειροπούλου-Στουραϊτη Ελένης , που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της Αρχής Διαχείρισης και στον Δήμαρχο τηλεφωνικά.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής , η πρόεδρος της Αρχής Διαχείρισης διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο επτά μελών ήταν παρόντα έξι  μέλη  και απόν ένα μέλος ως εξής:
Παρόντες                                                                                       Απόντες
Δημητρίου Ηλίας (Αντιπρόεδρος)                     Μαυράκης Λάζαρος (Δημοτικός Σύμβουλος)
Χρήστου Γεώργιος (Δημοτικός Σύμβουλος)
Καμπιώτου-Λιάπη Γεωργία (Δημοτική Σύμβουλος)
Νίκα-Κοτσίφη Μαρία (Δημοτική Σύμβουλος)
Κανέλλος Αντώνιος (Δημοτικός Σύμβουλος)

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Ελένη Γιαννακού για την τήρηση των πρακτικών.
Επίσης , στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε  η κοινωνική λειτουργός  και διευθύντρια του ΝΠΔΔ “ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ” κα Ελένη Αλλαγιάννη.
Τον λόγο ζήτησε και έλαβε η κα Καμπιώτου-Λιάπη Γεωργία η οποία έθεσε την πρόταση να συζητηθεί -εκτός ημερησίας διατάξεως- δημοσίευμα το οποίο αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης με την διεθνή επωνυμία “facebook” αναφορικά με την δράση του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Το περιεχόμενο του εν λόγω δημοσιεύματος ήταν σαφώς αρνητικό για τον Δήμο. Σύμφωνα με το περιεχόμενό του , ο Δήμος λαμβάνει αυθαίρετα  τρόφιμα του φιλανθρωπικού Οργανισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών “Αποστολή” για  να τα διαθέσει στο  Κοινωνικό Παντοπωλείο”.
Η Πρόεδρος -ύστερα από την τοποθέτηση της κας Καμπιώτου, ζήτησε από τα μέλη της Αρχής Διαχείρισης να αποφασίσουν για την συζήτηση του θέματος , εκτός ημερησίας διατάξεως.
Η  Διαχειριστική Αρχή -ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος εκτός ημερησίας διατάξεως διότι αφορά στην αποκατάσταση  της αλήθειας  και της υπόληψης του Δήμου.
Τον λόγο πήρε η κα Αλλαγιάννη η οποία ανέφερε ότι όταν το ΝΠΔΔ ίδρυσε κοινωνική αποθήκη, τέως Δήμαρχος Τανάγρας -ύστερα από προσωπική του  συνεννόηση με φορείς  της Εκκλησίας - είχε δώσει στην ίδια την προφορική εντολή να διαθέτει -στους διαπιστωμένα απόρους - τρόφιμα  από την Εκκλησία. Ειδικότερα ανέφερε ότι ο Δήμος και η Εκκλησία είχαν πάντοτε πολύ καλή συνεργασία στο θέμα της διάθεσης τροφίμων στους οικονομικά αδυνάτους πολίτες.  Με την συγκατάθεση λοιπόν της Εκκλησίας, ο Δήμος λάμβανε  τρόφιμα που συγκεντρώνονταν από τους πελάτες συγκεκριμένων υπεραγορών τροφίμων , υπέρ της Εκκλησίας και τα διέθετε στους απόρους , μέσω της Κοινωνικής Αποθήκης. Επίσης αντίστροφα , η Κοινωνική Αποθήκη προσέφερε στην Εκκλησία απόθεμα τροφίμων  (όταν αυτό υπήρχε) για να το διαθέτει στους απόρους που στηρίζει επισιτιστικά. . Η “Αποστολή” ουδεμία σχέση είχε με αυτή τη συνεργασία Δήμου-Εκκλησίας.
Τον λόγο ζήτησε και έλαβε ο κ. Δημητρίου Ηλίας, αντιπρόεδρος της Διαχειριστικής Αρχής ο οποίος επιβεβαίωσε την τοποθέτηση της κας Αλλαγιάννη και εξέφρασε την άποψη ότι τέτοιου είδους δημοσιεύματα -δυστυχώς – αποτελούν κομμάτι της πολιτικής ζωής και δεν θα έπρεπε να λαμβάνονται υπ'όψιν. Μάλιστα, ενώπιον των μελών της Επιτροπής επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ιερέα του Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών ,πατέρα Γεώργιο Ρέμπελο,  ο οποίος  επίσης επιβεβαίωσε την συνεργασία Δήμου -Εκκλησίας  (όπως περιγράφηκε από την κα Αλλαγιάννη) η οποία ουδεμία σχέση έχει με την φιλανθρωπική δράση της “Αποστολής”.
Η κ. Γιαννακού ρώτησε ποια ήταν η πηγή του δημοσιεύματος και η κα Καμπιώτου απάντησε ότι αυτό (το δημοσίευμα) αποαναρτήθηκε πολύ γρήγορα.
Ύστερα από τα παραπάνω η κα Ζαφειροπούλου σχολίασε ότι είναι απαράδεκτο να σπιλώνεται το  κοινωνικό έργο του Δήμου  από τέτοιου είδους  δημοσιεύματα και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για τον ενημερωτικό χαρακτήρα του θέματος.


Η  Διαχειριστική Αρχή -ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Το θέμα τέθηκε στην βάση της ενημέρωσης και αποκατάστασης της υπόληψης του Δήμου.
Ο Δήμος Τανάγρας και η Εκκλησία συνεργάζονται πάντοτε με αλληλοσεβασμό και εμπιστοσύνη , αρχές που τους ενώνουν στην  κοινή τους προσπάθεια για προσφορά  επισιτιστικής βοήθειας στους οικονομικά πληγέντες συνανθρώπους μας.
Το συγκεκριμένο δημοσίευμα ήταν μία κακόβουλη ενέργεια, άγνωστης προέλευσης , με σαφή πρόθεση να παραπληροφορήσει  το διαδικτυακό κοινό και να διαβάλλει το κοινωνικό έργο του Δήμου , το οποίο παράγεται μέσα από το Πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 04/2015


                       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                      ΤΑ ΜΕΛΗ


ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ

Απόφαση 5Ορθή επανάληψη: Η υπ αριθμόν 5/2015  απόφαση του Κοινωνικού παντοπωλείου επαναλαμβάνεται ορθά (αναριθμητισμός – τυπογραφικό λάθος) ως προς το ποσό που αντιστοιχεί στην προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του συγκεκριμένου κοινωνικού προγράμματος (9.756,28 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Σχηματάρι  15/06/2015
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ'αριθμ. 02/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Αρχής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου
Δήμου Τανάγρας

 ΘΕΜΑ: Περί σύνταξης τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια τροφίμων του Κοινωνικού Παντοπωλείου, στα πλαίσια του διαγωνισμού του Δήμου.

Σήμερα στις 15  Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00 η Αρχή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Τανάγρας συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου , στο Σχηματάρι, ύστερα από την υπ'αριθμ. 9998/8-6-2015 πρόσκληση της προέδρου της Διαχειριστικής Αρχής Ζαφειροπούλου-Στουραϊτη Ελένης , που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της Αρχής Διαχείρισης και στον Δήμαρχο τηλεφωνικά.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής , η πρόεδρος της Αρχής Διαχείρισης διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο επτά μελών ήταν παρόντα  έξι μέλη και απόν ένα μέλος  ως εξής:
Παρόντες                                                                                                Απόντες
Δημητρίου Ηλίας (Αντιπρόεδρος)                                                    Μαυράκης Λάζαρος
Χρήστου Γεώργιος (Δημοτικός Σύμβουλος)
Καμπιώτου-Λιάπη Γεωργία (Δημοτική Σύμβουλος)
Νίκα-Κοτσίφη Μαρία (Δημοτική Σύμβουλος)
Κανέλλος Αντώνιος (Δημοτικός Σύμβουλος)

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Ελένη Γιαννακού για την τήρηση των πρακτικών. Επίσης παραβρέθηκε η κα Ελένη Αλλαγιάννη, κοινωνική λειτουργός, Δ/ντρια του ΝΠΔΔ “ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ” Δήμου Τανάγρας.
Η πρόεδρος ανέγνωσε το  θέμα της ημερήσιας διάταξης και  ανέπτυξε τα εξής:
“Όπως όλοι γνωρίζουμε, το κοινωνικό παντοπωλείο ως πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας του Δήμου, στηρίζεται κατά κύριο λόγο στις χορηγίες και προσφορές επιχειρήσεων και ιδιωτών. Στον εγκεκριμμένο Κανονισμό Λειτουργίας του και ειδικότερα στο άρθρο 3 ,  διατυπώνεται ότι στους πόρους του Κοινωνικού Παντοπωλείου περιλαμβάνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου Τανάγρας.
Με σκοπό την ενίσχυση του αποθέματος τροφίμων  , στο πρωτογενές αίτημα της Οικονομικής Υπηρεσίας (θέμα: Προμήθεια γάλακτος και τροφίμων Δήμου Τανάγρας)  συμπεριελήφθη η προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου.  Για την εν λόγω προμήθεια υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015 , ως εξής: ΚΑ: 02.15.6473.15 (10.000,00 €)
Προτείνεται λοιπόν η διενέργεια της προμήθειας βασικών τροφίμων για χρονικό διάστημα έξι μηνών (Ιούλιος -Δεκέμβριος 2015) για τα παρακάτω είδη , ποσότητες και  τιμές:

Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΜΜ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (Χωρίς ΦΠΑ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (€)
1
ΖΑΧΑΡΗ
ΚΙΛΟ
174
0,89
154,86
2
ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑ
ΚΙΛΟ
174
2,29
398,46
3
ΓΑΛΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 410 gr
ΤΕΜΑΧΙΟ
174
0,85
147,9
4
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΛΙΤΡΟ
174
4,24
737,76


Σύνολο για το εξάμηνο: 9.756,28 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%.
Σημειώνεται ότι οι ποσότητες αντιστοιχούν στον αριθμό των δικαιούχων , οι οποίοι έχουν καθορισθεί νομίμως από την Αρχή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου , βάσει του σχετικού Κανονισμού Λειτουργίας. Οι εν λόγω ποσότητες θα προσφέρονται στους δικαιούχους μία φορά το μήνα και για έξι μήνες (Ιούλιος-Αύγουστος 2015)”.

Στην συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της διαχειριστικής αρχής να αποφασίσουν σχετικά με τα προαναφερθέντα

Η  Διαχειριστική Αρχή -ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συντάσσει τεχνική έκθεση για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου , η οποία θα διενεργηθεί στα πλαίσια του ευρύτερου διαγωνισμού του Δήμου Τανάγρας (θέμα: Προμήθεια γάλακτος και τροφίμων Δήμου Τανάγρας), ως εξής:

Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΜΜ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (Χωρίς ΦΠΑ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (€)
1
ΖΑΧΑΡΗ
ΚΙΛΟ
174
0,89
154,86
2
ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑ
ΚΙΛΟ
174
2,29
398,46
3
ΓΑΛΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 410 gr
ΤΕΜΑΧΙΟ
174
0,85
147,9
4
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΛΙΤΡΟ
174
4,24
737,76
Σύνολο για το εξάμηνο: 9.756,28  € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%.
Οι ποσότητες αντιστοιχούν στον αριθμό των δικαιούχων , οι οποίοι έχουν καθορισθεί νομίμως από την Αρχή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου , βάσει του σχετικού Κανονισμού Λειτουργίας. Επίσης οι ποσότητες  θα προσφέρονται στους δικαιούχους μία φορά το μήνα και για έξι μήνες (Ιούλιος-Αύγουστος 2015).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 05/2015


                       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                      ΤΑ ΜΕΛΗ


ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗΔημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ

Καθέλκυση ναυαγοσωστικής λέμβου στο Δήλεσι

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)