Έλεγχος αποκατάστασης ΧΑΔΑ σε Οινόφυτα και Σχηματάρι
Προς τον κ. Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: “Έλεγχος αποκατάστασης ΧΑΔΑ (Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων) στις περιοχές Οινόφυτα και Σχηματάρι”

Παρά την κατάθεση ερωτήσεων και Α.Κ.Ε. στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, από τους βουλευτές Σταθά Ιωάννη και Καφαντάρη Χαρά, αλλά και παρά τις επιστολές, από τους τοπικούς φορείς και τους πολίτες Οινοφύτων και Σχηματαρίου, για την πραγματοποίηση των απαραίτητων έλεγχων για το είδος και την επικινδυνότητα των συσσωρευμένων αποβλήτων και τη συνακόλουθη επιλογή των κατάλληλων έργων αποκατάστασης στους υπό αποκατάσταση ΧΑΔΑ (Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων) Οινοφύτων και Σχηματαρίου, ουδεμία ενέργεια έχει γίνει μέχρι σήμερα προς τη κατεύθυνση αυτή.
Μάλιστα, ο Δήμος Τανάγρας, με την αριθ. πρωτ. 10348/11-6-2015 επιστολή του στο Υπουργείο σας και θέμα “Έλεγχοι σε έργα αποκατάστασης ανενεργών ΧΑΔΑ του Δήμου Τανάγρας”, ζητά τη διενέργεια ελέγχων και δειγματοληψιών προκειμένου να εξακριβωθεί το ποιοτικό περιεχόμενο των ΧΑΔΑ και στην περίπτωση που βρεθούν επικίνδυνα βιομηχανικής προέλευσης ζητά να ενεργοποιηθούν οι σχετικές διατάξεις της ΚΥΑ 13588/725/2006.
Ειδικότερα, όσον αφορά την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ Οινοφύτων και Σχηματαρίου, δεδομένου ότι βρίσκονται κοντά στη βιομηχανική ζώνη, είχαν διατυπωθεί υπόνοιες ότι δεν έχουν αποτεθεί μόνον αστικού τύπου στερεά απόβλητα, αλλά και ειδικά επικίνδυνα απόβλητα βιομηχανικής προέλευσης, με αποτέλεσμα η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ όπως γίνεται σήμερα, πιθανόν να μην εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος ούτε να ελαχιστοποιεί τους κινδύνους για την δημόσια υγεία.
Με βάση τα ανωτέρω,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Προτίθεται να προβεί η ΕΥΕΠ (Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος) σε διενέργεια έκτακτης περιβαλλοντικής επιθεώρησης στους ΧΑΔΑ βάσει του άρθρου 20 του ν.4014/2011, όπως λήψη δειγμάτων, για την εκτίμηση του είδους και της επικινδυνότητας των αποβλήτων που έχουν αποτεθεί στους υπό αποκατάσταση ΧΑΔΑ πριν την αποκατάσταση;
Όσον αφορά στον ΧΑΔΑ Σχηματαρίου, έχουν ληφθεί υπόψη οι συστάσεις του ΕΠΠΕΡΑΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”) ως προς την τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της μελέτης ώστε να διερευνηθεί αν τηρούνται οι όροι της περιβαλλοντικής αποκατάστασης;
Όσον αφορά στον ΧΑΔΑ Οινοφύτων, έχουν ληφθεί υπόψη οι συστάσεις του ΕΠΠΕΡΑΑ ως προς τις αυξημένες προδιαγραφές των έργων αποκατάστασης, όπως σφράγιση με στεγανή πολυστρωματική κάλυψη για υδραυλική απομόνωση του ΧΑΔΑ από το περιβάλλον, συλλογή και απομάκρυνση των εκροών του ΧΑΔΑ, καθώς και περιβαλλοντική παρακολούθηση του χώρου;

Αιτούμεθα να κατατεθούν στη Βουλή:
Οι μελέτες, οι εκθέσεις αυτοψίας, οι χημικές αναλύσεις, τα στοιχεία για διαχείριση αποβλήτων μεταξύ 1984-2009, καθώς και τα δεδομένα βάσει των οποίων έγινε η κατηγοριοποίηση των ΧΑΔΑ στην ΤΜΠΑ (Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης), στοιχεία τα οποία αποτελούν «περιβαλλοντική πληροφορία» και είναι διαθέσιμα στο κοινό.
Τα αποτελέσματα των ελέγχων και των δειγματοληψιών που έχουν διενεργηθεί για τους ΧΑΔΑ Οινοφύτων και Σχηματαρίου, πέραν του 2009 έως σήμερα, ως υποχρέωση των αρμόδιων υπηρεσιών για την περιβαλλοντική παρακολούθηση των χώρων αυτών.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Σταθάς Ιωάννης

Καφαντάρη Χαρά (Χαρούλα)


http://e-sterea.gr/

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Η λίστα της ντροπής!! Δείτε αναλυτικά τους μισθούς που έδινε η ΕΡΤ!!!