Απάντηση Πανούση σε Μπασιάκο για κλοπές ηλεκτρολογικού υλικού Βοιωτίας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αθήνα,               15                Απριλίου         2015
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ             ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ                                     Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                    ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ                                      ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ                                                                                 ENTΑΥΘΑ
Ταχ.Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4                                                   
Τ.Κ.101 77   Α Θ Η Ν Α

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 7017/4/18426
                                                                                       ΚΟΙΝ.: 1. Βουλευτή κ. Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟ
     2. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
                                                                                                         ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
                                                                                                             (Γραφείο κ. Αρχηγού)

ΘΕΜΑ : Αντιμετώπιση  του  φαινομένου της κλοπής ηλεκτρολογικού υλικού στην περιφερειακή ενότητα
   Βοιωτίας. Ενέργειες.

ΣΧΕΤ. : ΕΡΩΤΗΣΗ    1305/ 30-03-2015.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ, σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι η εξασφάλιση του εσωτερικού περιβάλλοντος ασφαλείας αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου μας, όπως απορρέει από το υλοποιούμενο Πρόγραμμα Αντεγκληματικής Πολιτικής 2015-2019, βάσει του οποίου μεταξύ άλλων προβλέπεται η ανάπτυξη επιχειρησιακών δράσεων από τις αστυνομικές Υπηρεσίες, οι οποίες βασίζονται στην χαρτογράφηση και στον εντοπισμό των προβλημάτων εγκληματικότητας, στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη αστυνόμευση και στην αναβάθμιση του προσφερόμενου έργου.

Ειδικότερα, το ζήτημα της κλοπής μεταλλικών αντικειμένων και της περαιτέρω παράνομης διακίνησής τους έχει απασχολήσει έντονα τις αστυνομικές Υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό, η πρόληψη, αποτροπή και καταστολή της συγκεκριμένης μορφής εγκληματικότητας έχει ενταχθεί στις προτεραιότητες του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο, κατόπιν μελέτης και σχεδιασμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Αντεγκληματικής Πολιτικής, έχει εκπονήσει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, με σκοπό την καταπολέμηση του ανωτέρω φαινομένου. Επιπλέον, βασική επιδίωξη και προσδοκία της εφαρμογής του εν λόγω σχεδίου είναι να καταστεί το φαινόμενο της κλοπής μετάλλων και της παράνομης διακίνησης-διαχείρισης αυτών ένα έγκλημα «υψηλού κινδύνου-χαμηλού κέρδους», να προστατευθούν κρίσιμες υποδομές και εγκαταστάσεις της χώρας, να καταπολεμηθούν φαινόμενα παράνομου πλουτισμού και φοροδιαφυγής, να προστατευθεί το περιβάλλον, να καταπολεμηθεί η παράνομη-ανασφάλιστη εργασία και να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών και των νομίμως δραστηριοποιούμενων στον υπόψη τομέα επιχειρήσεων.

Σε ό,τι αφορά στην περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας, σας ενημερώνουμε ότι η οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας έχει εκπονήσει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για την πρόληψη και καταστολή, μεταξύ άλλων, των κλοπών χαλκού και λοιπών μεταλλικών αντικειμένων, προσαρμοσμένο στην περιοχή αρμοδιότητάς της, κατά την κατάρτιση του οποίου συνεκτιμήθηκαν οι τρόποι ενέργειας των δραστών, οι ειδικές συνθήκες επιμέρους περιοχών, ως και κάθε σχετική πληροφορία και στοιχεία. Κατ’ εφαρμογή αυτού, οι υφιστάμενες Υπηρεσίες της (τοπικές αρμόδιες Υπηρεσίες Τάξης και Ασφάλειας, Ομάδα Πρόληψης  και  Καταστολής  Εγκληματικότητας   (Ο.Π.Κ.Ε.),   Ομάδα   Ελέγχου   Πρόληψης   ΤροχαίωνΑτυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.)] αναπτύσσουν στοχευμένες αστυνομικές δράσεις, στο πλαίσιο των οποίων διενεργούν μεθοδικούς και στοχευμένους ελέγχους σε άτομα και οχήματα, με σκοπό την πρόληψη-αποτροπή και καταστολή κάθε παραβατικής συμπεριφοράς και την εδραίωση ενός περιβάλλοντος ευνομίας και ασφάλειας στην υπόψη περιοχή.

Ενδεικτικά, από την ως άνω δραστηριοποίηση του προσωπικού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας, την 26-03-2015, επετεύχθη η εξάρθρωση πενταμελούς εγκληματικής ομάδας που αφαιρούσε μετασχηματιστές του δικτύου της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στην ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας. Οι συλληφθέντες, μετά της σχηματισθείσας σε βάρος τους δικογραφίας, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών. Προς πληρέστερη ενημέρωση, σας παραπέμπουμε στο από 27-03-2015 Δελτίο Τύπου του Γραφείου Ενημέρωσης Δημοσιογράφων Στερεάς Ελλάδας.

Πέραν των ανωτέρω, σας πληροφορούμε ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.), την 30-03-2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, υπό τον Προϊστάμενο Κλάδου Ασφάλειας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της εταιρείας και της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας, στην οποία οι εκπρόσωποι της εταιρείας εξήραν τις δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στην αντιμετώπιση κλοπών του δικτύου, ενώ οι εκπρόσωποι του Αρχηγείου διαβεβαίωσαν ότι οι εφαρμοζόμενες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση. Παράλληλα, επισημάνθηκε η ανάγκη εντατικοποίησης των δράσεων της εταιρείας και η λήψη προληπτικών μέτρων προς αποφυγή περαιτέρω θυματοποίησής της, ενώ για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των κοινών προσπαθειών έχουν οριστεί σημεία επαφής μεταξύ Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και υπαλλήλων της εταιρείας στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας.

Περαιτέρω, ως προς το ζήτημα των κλοπών μετασχηματιστών στην επικράτεια, σύμφωνα με ενημέρωσή μας, σας διαβιβάζουμε πίνακα του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, στον οποίο εμφαίνονται οι κλοπές μετασχηματιστών στην περιοχή ανά αρμοδιότητα Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων για τα έτη 2013, 2014 και το πρώτο δίμηνο τρέχοντος έτους.

Τέλος, προς τις αρμόδιες περιφερειακές Υπηρεσίες, τόσο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας, όσο και του συνόλου της επικράτειας, δόθηκαν, εκ νέου, εντολές και οδηγίες για τη συνέχιση των προαναφερομένων δράσεων, την κατάλληλη καθοδήγηση του προσωπικού τους και την αξιοποίηση των μέσων που διαθέτουν, εφαρμόζοντας, κατά περίπτωση, την ισχύουσα νομοθεσία σε βάρος των παραβατών, ώστε να αναβαθμιστεί το επίπεδο αστυνόμευσης στις περιοχές εδαφικής τους αρμοδιότητας. Γνώμονας στις δράσεις αυτές είναι ο σεβασμός στον πολίτη, η υπευθυνότητα έναντι αυτού και η δημιουργία σχέσεων αξιοπιστίας - συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας, των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής.


                                                                                      Ο    ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ    ΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                                                      ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
                                                                                                 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
                                                                                              ΙΩΑΝΝΗΣ   ΠΑΝΟΥΣΗΣ

Σημείωση : Στη Στερεά Ελλάδα οι κλοπές μετασχηματιστών ήταν 60 το 2013 και 14 το 2014.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ

Καθέλκυση ναυαγοσωστικής λέμβου στο Δήλεσι

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)