Απολογισμός Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Τανάγρας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ/ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΔΒΜ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Απολογισμός Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Τανάγρας
Το Μάρτιο 2015 λειτούργησαν σαράντα δύο (42) εκπαιδευτικά προγράμματα ως εξής:

1.      Ένα (1) τμήμα Γερμανικής γλώσσας στο Αεροδρόμιο Τανάγρας
2.      Δύο (2) τμήματα Ιταλικής Γλώσσας στον Άγιο Θωμά
3.      Ένα (1) τμήμα Αγγλικής Γλώσσας στον Άγιο Θωμά
4.      Δύο (2) τμήματα Κοπτικής Ραπτικής στον Άγιο Θωμά
5.      Τρία (3) τμήματα Τοπικοί Παραδοσιακοί Χοροί στον Άγιο Θωμά
6.      Δύο (2) τμήματα Αγγλικής Γλώσσας στην Ασωπία
7.      Δύο (2) τμήματα Κατασκευής Τοπικής φορεσιάς στην Ασωπία
8.      Ένα (1) τμήμα Κοπτικής Ραπτικής στο Δήλεσι
9.      Δύο (2) τμήματα ΓαλΛικής Γλώσσας στα Οινόφυτα
10.  Πέντε (5) τμήματα Ιταλικής Γλώσσας στα Οινόφυτα
11.  Τέσσερα (4) τμήματα Ιταλικής Γλώσσας στο Σχηματάρι
12.  Δύο (2) τμήματα Αγγλικής Γλώσσας στο Σχηματάρι
13.  Οκτώ (8) τμήματα Σύνταξης εγγράφων – φορμών για Μετανάστες στο Σχηματάρι
14.  Ένα (1) τμήμα Κοπτικής Ραπτικής στο Σχηματάρι
15.  Δύο (2) τμήματα Ειδικής Αγωγής- Γραφής Braille στο Σχηματάρι
16.  Δύο (2) τμήματα Προληπτικής Ιατρικής για την Τρίτη Ηλικία στο Σχηματάρι
17.  Ένα (1) τμήμα Κοπτικής Ραπτικής στην Τανάγρα
18.  Ένα (1) τμήμα Αγγλικής Γλώσσας στην Τανάγρα


Τον Απρίλιο  2015 αναμένεται να ξεκινήσουν την λειτουργία τους  τουλάχιστον πέντε  (05) εκπαιδευτικά προγράμματα-τμήματα  για τα ακόλουθα αντικείμενα:
1.      Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)
2.      Δημιουργία Ιστοσελίδας
3.      Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)
4.      Εργαστήρι Μουσικής
5.      Δημιουργώ τη Δική μου Επιχείρηση

Από  το Νοέμβριο 2014 μέχρι και  τον Μάρτιο 2015 το ΚΔΒΜ Δήμου Τανάγρας έχει συστήσει συνολικά εξήντα ένα (61) τμήματα οι δε συμμετέχοντες κάτοικοι του Δήμου ξεπερνούν τους εξακόσιους.
Το ΚΔΒΜ λόγω της αυξημένης ζήτησης προγραμμάτων έχει καταστεί πρώτο (1ο)  μεταξύ των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης που λειτουργούν στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου.
Επισημαίνεται ότι  στα πλαίσια της εκπαίδευσης ενηλίκων , το ΚΔΒΜ είναι  θεσμός ιδιαίτερης επιμορφωτικής αξίας  που  συμβάλλει στην προώθηση της απασχόλησης. Ήδη δεκαοχτώ πιστοποιημένοι εκπαιδευτές συνεργάζονται με το ΚΔΒΜ  (έχουν συναφθεί συμβάσεις μίσθωσης έργου με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και αναμένεται να απασχοληθούν επιπλέον τρεις (3) εκπαιδευτές.

Ευχαριστούμε το κοινό για τη στήριξη του ΚΔΒΜ Δήμου Τανάγρας καθώς και τους διευθυντές των Σχολικών Μονάδων για την παραχώρηση σχολικών αιθουσών και υλικοτεχνικού εξοπλισμού.


Ελένη Γιαννακού (Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας-Πολιτισμού-Παιδείας, Υπεύθυνη ΚΔΒΜ Δήμου Τανάγρας)
Γιώργος Τσάμος , Υπεύθυνος Εκπαίδευσης ΚΔΒΜ

τηλ. Επικοινωνίας: 2262351100, 51102 

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ

Καθέλκυση ναυαγοσωστικής λέμβου στο Δήλεσι

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)