ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΣΤΟ 1ο ΚΑΙ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
Πρόσληψη µίας (1) καθαρίστριας (ΥΕ) µε σύµβαση έργου µέσω ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ, για το σχολικό έτος 2014-2015, για το 1Ο και 2ο  Νηπ/γείο Οινοφύτων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Τανάγρας, ανακοινώνει πως θα προβεί στην πρόσληψη µίας καθαρίστριας για το σχολικό έτος 2014-2015 , µε σύµβαση µίσθωσης µέσω ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ, για τον καθαρισµό του 1ο και 2ο  Νηπ/γείου Οινοφύτων.
Η χρονική διάρκεια της σύµβαση θα είναι µέχρι 30/06/2015.Οι ενδιαφερόµενες µπορούν να υποβάλλουν αίτηση µε συνηµµένα τα δικαιολογητικά πρόσληψης στη Γραµµατεία της Σχολικής Επιτροπής από Τετάρτη 22/4/2015 έως και ∆ευτέρα 27/4/2015, από 09:00 πµ έως 12:00 µµ.

Απαραίτητα Προσόντα συµµετοχής είναι:
1. Να είναι ∆ηµότες και µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Τανάγρας.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
3. Αποδεικτικό Ανεργίας
4. Επικυρωµένο Αντίγραφο ∆ελτίου αστυνοµικής Ταυτότητας

Η επιλογή θα γίνει σύµφωνα µε κοινωνικά και οικογενειακά κριτήρια βασισµένα στα πρότυπα του ΑΣΕΠ σύµφωνα µε τον νόµο 2190/1994 (ανεργία, οικογενειακή κατάσταση, πολυτεκνία κλπ) .
Οι πολίτες ΕΕ θα πρέπει να προσκοµίσουν την κάρτα ευρωπαίου πολίτη και οι πολίτες εκτός ΕΕ άδεια παραµονής και εργασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν µε την γραµµατεία της Σχολικής Επιτροπής στο 2262351160.
Οι προκηρύξεις αυτές θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ήµου Τανάγρας .

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Αναστασίου Ιωάννης

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Σύλληψη στο Σχηματάρι για παραβίαση του Κ.Ο.Κ.

Φοβερό τροχαίο με νεκρούς και τραυματίες στην Εγνατία

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Αύξηση-ρεκόρ κατά 15% στα τιμολόγια της ΔΕΗ