ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΣΤΙΣ 8/10/14ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

1) Προς τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
2) Προς τον κ. Δήμαρχο.
3) Προς τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
4) Προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.Έδρες τους
Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε κατά την 19η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2014, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 8 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο Σχηματάρι, για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΛΕΣΙΟΥ ΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER
2. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ Δ.Ε. ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»
3. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ Δ.Ε. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ Δ.Ε. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»
5. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Δ.ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ-ΦΑΣΗ Α’ –ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΕΥΔΑΠ
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ Δ.Ε. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»
7. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ Δ.Ε. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»
8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και κατανομή ποσού 22.295,40 € το οποίο αφορά τον 5ο λογαριασμό του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΥΛΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓ.ΘΩΜΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ
9. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και κατανομή ποσού 35.458,13 € το οποίο αφορά τον 7ο λογαριασμό του έργου ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ-ΦΑΣΗ Α’-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΥΔΑΠ
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011
11. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΩΠΙΑΣ 2011
12. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.
13. Λήψη απόφασης για την χορήγηση 2η΅παράτασης προθεσμίας του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ
14. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ
15. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και κατανομή ποσού 57.750,00 € το οποίο αφορά τον 4ο λογαριασμό του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Δ. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
16. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΠΤΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ.
17. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΑΡΜΑ.
18. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΩΠΙΑ.
19. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Δ.ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ-ΦΑΣΗ Α-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΕΥΔΑΠ
20. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
21. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
22. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΜΟΡΜΟΝΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.
23. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΜΑΤΟΣ.
24. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
25. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα και του 1ου ΠΚΝΤΜ του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
26. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα και του 1ου ΠΚΝΤΜ του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΑΡΜΑΤΟΣ.
27. Λήψη απόφασης για την «Καθιέρωση 24/ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας »
28. Λήψη απόφασης για την έγκριση της αριθμ. 527/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφορά εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού του δήμου έτους 2014
29. Λήψη απόφασης για την έγκριση της αριθμ. 490/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφορά εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού του δήμου έτους 2014
30. Λήψη απόφασης για την αλλαγή του υπολόγου για την εξόφληση των λογαριασμών του έργου: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ και αλλαγή υπολόγου για την πράξη: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία –Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος», πρόσκληση 19.1.
31. Λήψη απόφασης για την έγκριση προμήθειας δάφνινων στεφανιών και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
32. Λήψη απόφασης για την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης με την εταιρεία ΕΥΡΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ, για την προμήθεια μιας επιπλέον προκατασκευασμένης αίθουσας διδασκαλίας.
33. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2014
34. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της Επιτροπής Ύδρευσης του Δήμου Τανάγρας,
35. Λήψη απόφασης για την διόρθωση-διαγραφή οφειλών Ύδρευσης-Αποχέτευσης, έπειτα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής.
36. Λήψη απόφασης για την καταβολή αποζημίωσης του Προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Τ., Σαμουρέλη Χρήστου για τις υπηρεσίες του στην επιχείρηση.
37. Λήψη απόφασης για την έγκριση της αριθμ. 174/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» η οποία αφορά: Τέταρτη (4η) Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» οικ. έτους 2014.
38. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας.
39. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών για την συγκρότηση της επιτροπής Ονομασίας και μετονομασίας συνοικιών, οδών και πλατειών και χαρτογράφησης της αστικής και βιομηχανικής περιοχής του Δήμου.
40. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση του Δημοτικού Γραφείου Ενημέρωσης για την Απασχόληση.
41. Λήψη απόφασης για την ορισμό μελών για την σύσταση της Τριμελούς Επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών.
42. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στις επιτροπές υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου και λαϊκών αγορών κατά το έτος 2015
43. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
44. Λήψη απόφασης για την ενοικίαση χώρου στο Δήλεσι της Δ.Ε. Οινοφύτων, για την στέγαση του Νηπιαγωγείου.
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Βουγέσης Γεώργιος

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

Η λίστα της ντροπής!! Δείτε αναλυτικά τους μισθούς που έδινε η ΕΡΤ!!!