Πρόσληψη έκτακτου εποχικού προσωπικού στο ∆ήµο Τανάγρας, για χρονικό διάστηµα δύο µηνών∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Αριθµ. 10 / 21 – 3 - 2014 πρακτικό 
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 


Απόφαση 85/2014: «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη έκτακτου εποχικού 
προσωπικού στο ∆ήµο Τανάγρας, για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών»  

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 85/2014 Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Σύλληψη στο Σχηματάρι για παραβίαση του Κ.Ο.Κ.

Φοβερό τροχαίο με νεκρούς και τραυματίες στην Εγνατία

Αύξηση-ρεκόρ κατά 15% στα τιμολόγια της ΔΕΗ