Ομόφωνα η 5η Δημοτική Ενότητα Δηλεσίου
Στις 3 Απριλίου συνεδρίασε ξανά το δημοτικό συμβούλιο με μοναδικό θέμα την 5η δημοτική ενότητα Δηλεσίου

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν αρκετοί κάτοικοι του Δηλεσίου

Η απόφαση ήταν ομόφωνη από όλους αν και ακούστηκαν διάφορες γνώμες για τη δημιουργία δυο τοπικών συμβουλίων και να γίνει δημοτική ενότητα και η Οινόη ,  όπου τελικά δεν συζητήθηκε κάτι τέτοιο διότι η απόφαση που θα πάρει το δημοτικό συμβούλιο και θα σταλεί στη διακομματική που έχει συσταθεί πρέπει να είναι σαφής

Υπήρχαν βεβαία και οι αδιάβαστοι που αναρωτήθηκαν γιατί να συζητηθεί αυτό το θέμα τώρα προεκλογικά

Δεν θα σχολιάσω αν ήταν ένα επιτυχημένο προεκλογικό παιχνίδι όπου όποιος δεν το ψήφιζε θα ήταν εκτεθειμένος προς τους κατοίκους του Δηλεσιου

Θα σας ενημερώσω ότι με απόφαση του υπουργού από τις 10/12/2013 ζητά τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του Καλλικράτη

 

Επίσης η διακομματική άρχισε να συνεδριάζει από τις  26/3/2014


 Καλό θα είναι η απόφαση να σταλεί άμεσα στο υπουργείο εσωτερικών και στη διακομματική επιτροπή που έχει συσταθεί για να συζητήσει τα μεγάλα προβλήματα που έχουν με τον Καλλικράτη  η Λέσβος, η Κέρκυρα , η Ρόδος και άλλες περιοχές της χώρας όπως και η δική μας

 

Μετά την ομόφωνη απόφαση αυτή και μέχρι το αίτημα μας να γίνει πραγματικότητα θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα έστω και άτυπο τοπικό συμβούλιο ή ακόμα και ένα άτομο που θα ενημερώνει και θα συντονίζει τα τοπικά συμβούλια των Οινοφύτων και του Σχηματαρίου για τα θέματα του Δήλεσι

Γερασιμος Μαρκέτος


∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Αριθµ. 11 / 03 – 04 - 2014 πρακτικό 
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Απόφαση 105/2014: «Συζήτηση και Λήψη απόφασης για την δηµιουργία της 5ης
∆ηµοτικής Ενότητας ∆ηλεσίου του ∆ήµου Τανάγρας»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Τη δηµιουργία της 5ης
 ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ηλεσίου του ∆ήµου Τανάγρας και την 
αποστολή της απόφασης στη διακοµµατική επιτροπή. 


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 105/2014

 

Η επιστολή του κ. Μιχελάκη προς τον πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκηείναι η εξής:

«Κύριε Πρόεδρε,
Το Υπουργείο Εσωτερικών αναγνωρίζοντας τον εξέχοντα ρόλο που διαδραματίζει ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης ως ένα πραγματικό κύτταρο δημοκρατίας, μεριμνά, σε συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς, για τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής του λειτουργίας.
Στο πλαίσιο αυτό και ενόψει της προβλεπόμενης δεύτερης φάσης του Προγράμματος «Καλλικράτης - Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» καταγράφονται και μελετώνται συστηματικά και οι τυχόν αδυναμίες που έχουν διαπιστωθεί μετά την τριετή εμπειρία από την εφαρμογή του.
Στόχος μας είναι κατά την επόμενη φάση του Καλλικράτη να αποκατασταθούν οι τυχόν δυσλειτουργίες του και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά του, προς όφελος των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών.
Με το πρίσμα αυτό σχεδιάζουμε, μεταξύ άλλων, την προώθηση της διαβαθμικής συνεργασίας, την ενίσχυση της επιχειρησιακής και διαχειριστικής ικανότητας των ΟΤΑ, την απλούστευση των διαδικασιών εποπτείας, οργάνωσης και λειτουργίας τους, την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας τους, τη μετάβαση στον ψηφιακό δήμο και την προώθηση της συνεργασίας των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης με τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών.  
Επειδή θεωρούμε τις μεταρρυθμίσεις στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης ως ζήτημα μείζονος σημασίας, σας παρακαλώ όπως μεριμνήσετε για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής με αντικείμενο την επεξεργασία της επόμενης φάσης του Καλλικράτη.
Επιθυμία μας είναι να κατατεθούν οι προτάσεις των κομμάτων και να ακουστούν οι απόψεις των βουλευτών, προκειμένου να αξιοποιηθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών, δεδομένου ότι υπάρχει πλειάδα συναδέλφων με πλούσια και μακρόχρονη αυτοδιοικητική εμπειρία.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Με εκτίμηση
Υπουργός Εσωτερικών»


26/3/2014

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


Ξεκίνησε σήμερα στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης της Βουλής η συζήτηση για το σχέδιο νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό για τους ΟΤΑ νομοσχέδιο βασικά σημεία του οποίου είναι η ενεργοποίηση του θεσμού του συμπαραστάτη του δημότη, η ενεργοποίηση του θεσμού του ελεγκτή νομιμότητας, η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους δήμους καθώς και η καθιέρωση του ακατάσχετου της μισθοδοσίας των υπαλλήλων, στις περιπτώσεις δήμων με οφειλές.

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά την πρώτη μέρα συζήτησης του νομοσχεδίου υπήρξε από όλα τα κόμματα η αναγνώριση πολλών θετικών σημείων στο Σχέδιο Νόμου.

Ο Υπ. Εσωτερικών κ. Γιάννης Μιχελάκης μιλώντας στην Επιτροπή τόνισε μεταξύ άλλων:

«Το σχέδιο νόμου που συζητούμε περιλαμβάνει ρυθμίσεις, οι οποίες έρχονται να αποκαταστήσουν δυσλειτουργίες, να άρουν γραφειοκρατικά προσκόμματα και να διευκρινίσουν ασάφειες σε μια σειρά ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Είναι αλήθεια ότι πολλές από αυτές αναφέρονται μεν στον Καλλικράτη, χωρίς όμως να αγγίζουν τον πυρήνα του.
Όπως άλλωστε έχω τονίσει κατ’ επανάληψη, η τροποποίηση του Καλλικράτη θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της αρμόδιας διακομματικής επιτροπής που έχει ως αντικείμενο την επόμενη φάση του προγράμματος.

Πρόθεσή μας είναι να καταγράψουμε και να αξιολογήσουμε όλες τις θέσεις που θα διατυπωθούν στην επιτροπή, ούτως ώστε να αξιοποιήσουμε τις προτάσεις, αλλά και την πλούσια αυτοδιοικητική εμπειρία των μελών της.
Επειδή ακριβώς ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί για εμάς ένα πραγματικό κύτταρο δημοκρατίας, αντιμετωπίζουμε την επόμενη φάση του Καλλικράτη ως μία πολύ σημαντική μεταρρύθμιση.
Στη μεταρρύθμιση αυτή δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα και μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην ευόδωσή της. 

Όμως υπάρχουν και εκκρεμότητες που δεν μπορούν να περιμένουν.
Αυτές ακριβώς ερχόμαστε να καλύψουμε, μαζί με άλλες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, με τη σημερινή μας νομοθετική πρωτοβουλία, μέσα από μια σειρά στοχευμένων διορθωτικών παρεμβάσεων.
Αποκλειστικός μας γνώμονας είναι η βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας των ΟΤΑ, η ενίσχυση της διαφάνειας και η εξασφάλιση της παροχής καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, ενεργοποιούμε το θεσμό του συμπαραστάτη του δημότη και του ελεγκτή νομιμότητας, επεκτείνουμε την υποχρέωση υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες σε μια σειρά επιπλέον προσώπων, προωθούμε τη δωρεάν πρόσβαση των πολιτών στο διαδίκτυο σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους, εξασφαλίζουμε το απαραίτητο προσωπικό στους ΟΤΑ για την αντιμετώπιση εποχικών και έκτακτων αναγκών και καθιερώνουμε μητρώο Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και επιχειρήσεων δήμων και περιφερειών.
Επίσης τροποποιούμε τη διαδικασία αντικατάστασης του προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας, εάν η θέση του κενωθεί, καθιερώνουμε τη δυνατότητα του δημάρχου να μετακινεί το προσωπικό του δήμου όπου υπάρχει ανάγκη, ρυθμίζουμε θέματα προσωπικού και αναγνωρίζουμε την προϋπηρεσία του εργαζομένων που μεταφέρθηκαν από δημοτικές επιχειρήσεις σε δήμους.

Ένα ακόμη σημείο, στο οποίο θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα, είναι το ζήτημα της ρύθμισης οφειλών προς τους δήμους.  
Η χώρα μας εξέρχεται από μια περίοδο βαθιάς κρίσης και παρατεταμένης ύφεσης, που έχουν φέρει σε δεινή οικονομική κατάσταση χιλιάδες συμπολίτες μας.
Γι’ αυτό το λόγο έχουμε υποχρέωση να διευκολύνουμε έμπρακτα και αποτελεσματικά τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις συσσωρευμένες οφειλές τους προς τους δήμους. 

Με το σκεπτικό αυτό προωθούμε τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών μέσα από τη μείωση προστίμων και τη δυνατότητα τμηματικών καταβολών, οι οποίες φθάνουν, ανάλογα με το ύψος της οφειλής, μέχρι και τις 100 δόσεις. Ιδιαίτερη έμφαση επίσης δίνουμε στα ζητήματα οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των ΟΤΑ.

Η εύρυθμη λειτουργία των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων και η αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, προϋποθέτουν την οικονομική τους ευρωστία και βιωσιμότητα.

Μετά λοιπόν το πρώτο βήμα που κάναμε πέρυσι το καλοκαίρι με την ενίσχυση του ρόλου του οικονομικού παρατηρητηρίου των ΟΤΑ, με τη σημερινή μας νομοθετική πρωτοβουλία συνεχίζουμε την προσπάθεια για την προσαρμογή των οικονομικών των ΟΤΑ στις σύγχρονες ανάγκες και για τη διασφάλιση της κατάρτισης ισοσκελισμένων και ρεαλιστικών προϋπολογισμών.

Τη στιγμή που η χώρα πετυχαίνει τη μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή που έχει καταγραφεί σε διεθνές επίπεδο και ο ελληνικός λαός έχει υποβληθεί σε τόσο δυσβάστακτες θυσίες, είναι αδιανόητο να επιβαρύνουμε τον κρατικό προϋπολογισμό με οποιαδήποτε πρόσθετη και αδικαιολόγητη δαπάνη.
Δεν θα επεκταθώ περισσότερο σε άλλες επιμέρους διατάξεις, αφού άλλωστε ο εισηγητής μας αναφέρθηκε διεξοδικά στο περιεχόμενο του νομοσχεδίου.
Κλείνοντας σημειώνω ότι άκουσα με προσοχή τις παρατηρήσεις των συναδέλφων και έχω ήδη ζητήσει γραπτώς τις θέσεις των κομμάτων, προκειμένου να τις υιοθετήσουμε, όπου αυτό είναι δυνατόν.»     


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Η ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΒΕΛΑ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας