ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΛΕΣΙΟΥΑπόφαση 07/2014 : Τοπικές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις σε οδούς στον οικισµό 
∆ηλεσίου ∆ήµου Τανάγρας, εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 


Υπηρεσία του ∆ήµου. Ακολούθως , αναφέρθηκε στο περιεχόµενο της εν λόγω 
εισήγησης ως ακολούθως: 
Η εν λόγω µελέτη συντάχθηκε µετά από αιτήσεις πολιτών για παρεµβάσεις 
κυκλοφοριακού χαρακτήρα σε κάποιες οδούς που βρίσκονται στο ∆ήλεσι Βοιωτίας. 
Συγκεκριµένα ζητούνται παρεµβάσεις επί της οδού Αρτέµιδος, και της οδούς Θηβών 
και Ωραίας Ελένης, καθώς και της οδού Σχηµαταρίου κοντά στην κεντρική πλατεία. 
ύστερα από αυτοψία µηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
Προτεινόµενα κυκλοφοριακά µέτρα 
Αποβλέποντας, στην µείωση της κυκλοφορίας επί των οδών Αρτέµιδος και Θηβών 
και δεδοµένου ότι δεν εµπίπτουν στην κατηγορία των οδών που επιτρέπεται η 
κατασκευή µειωτήρων ταχύτητας (σαµαριών), για την οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή 
της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη ατυχηµάτων και την όσο καλύτερη 
εξυπηρέτηση του κοινού, προτείνεται συνδυασµός κατακόρυφης και οριζόντιας 
σήµανσης. 
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
τοποθέτηση ρυθµιστικής πινακίδας P-32 µε ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλµ./ωρα 
τοποθέτηση πινακίδας κινδύνου Κ-25 (προσοχή άλλοι κίνδυνοι) 
τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας Π-21 (διάβαση πεζών) παρακάτω 
κυκλοφοριακή ρύθµιση, όπως φαίνεται και στην οριζοντιογραφία. 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ 
διαγράµµιση οδοστρώµατος για διάβαση πεζών 
τοποθέτηση µεταλλικών ανακλαστήρων στο πλάτος της οδού 
Επί της οδού Σχηµαταρίου, µεταξύ των οδών Οδυσσέως και Αρτέµιδος, παρατηρείται 
διαρκής στάθµευση των οχηµάτων, καθ’ όλο το µήκος αυτό, που προκαλεί δυσχέρεια 
στην οµαλή κυκλοφορία των αυτοκινήτων. 
Προτείνεται η τοποθέτηση ρυθµιστικής πινακίδας Ρ-40 για την απαγόρευση της 
στάσης και της στάθµευσης των οχηµάτων στο σηµείο αυτό. 
Οι προαναφερόµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, φαίνονται αναλυτικότερα στην 
συνηµµένη οριζοντιογραφία. 
Τα µέτρα που προτείνονται ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων 
σήµανσης, των σηµατοδοτών ή των διαγραµµίσεων στο οδόστρωµα. 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής καλείται να εγκρίνει τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και 
να εισηγηθεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την έκδοση απόφασης, σχετικά µε 
την έγκριση των προαναφερθεισών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων». Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Σύλληψη στο Σχηματάρι για παραβίαση του Κ.Ο.Κ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Φοβερό τροχαίο με νεκρούς και τραυματίες στην Εγνατία

Αύξηση-ρεκόρ κατά 15% στα τιμολόγια της ΔΕΗ