ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΕπιχορήγηση στις Εθελοντικές Δυνάμεις Σχηματαρίου για πυροπροστασία.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Εγκρίνουµε τη δέσµευση πίστωσης συνολικού ύψους πέντε χιλιάδες Ευρώ (5.000,00 €) για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων των παρακάτω KAE του οικονοµικού έτους 2014 για την

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%954%CE%A9%CE%97%CE%92-%CE%9A%CE%93%CE%A0

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Η ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΒΕΛΑ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας