Βελτίωση-Συμπλήρωση δημοτικού αθλητικού κέντρου Δ.Δ. Οινοφύτων∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ  Α/Α 105

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Εγκρίνουµε τη δέσµευση πίστωσης συνολικού ύψους εξήντα τρεις χιλιάδες Ευρώ (63.000,00 €) για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων των παρακάτω KAE του οικονοµικού έτους 2014 για την 
Βελτίωση - Συµπλήρωση δηµοτικού αθλητικού κέντρου ∆.∆. Οινοφύτων .Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Σύλληψη στο Σχηματάρι για παραβίαση του Κ.Ο.Κ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Φοβερό τροχαίο με νεκρούς και τραυματίες στην Εγνατία

Αύξηση-ρεκόρ κατά 15% στα τιμολόγια της ΔΕΗ