ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΥΛΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΛΕΣΙ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Αριθµ. 2 / 29 – 01 -2014 πρακτικό 
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
ΑΔΑ: ΒΙΨΓΩΗΒ-Ζ54Εγκρίνει το από 10/12//2013 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου µε
τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ∆ΙΥΛΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ
∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ∆ΗΛΕΣΙ», σύµφωνα µε όσα 
εκτέθηκαν αναλυτικά στην παραπάνω εισήγηση. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 7/2014

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Σύλληψη στο Σχηματάρι για παραβίαση του Κ.Ο.Κ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Φοβερό τροχαίο με νεκρούς και τραυματίες στην Εγνατία

Αύξηση-ρεκόρ κατά 15% στα τιμολόγια της ΔΕΗ