Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 357/2013:«Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΑ, του τρόπου εκτέλεσης και την ένταξη της σε πρόγραμμα για χρηματοδότηση»

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%A9%CE%97%CE%92-%CE%A5%CE%9E%CE%98

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΘΕΜΑ: «Ένταξη του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης σε τμήματα των Δ.Ε. Σχηματαρίου και Οινοφύτων» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

Kαθαρές και απαγορευμένες παραλίες στην περιοχή μας από το ΠΑΚΟΕ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)