Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών


Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ


ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ


Ο Δήμος Τανάγρας στο πλαίσιο της καταπολέμησης της ανεργίας στη περιοχή μας, πληροφορεί τους δημότες ότι η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (EYE/EKT) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, υλοποιεί δράση με τίτλο: «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών»


Σκοπός της δράσης είναι η είσοδος των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Οι τομείς που μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δραστηριοποιηθούν είναι: αγροτικός, οικονομία-διοίκηση, παιδαγωγικά, περιβάλλον, ενέργεια,μεταποίηση-εμπόριο, πολιτισμός-αθλητισμός-επικοινωνίες, τεχνικά-μεταφορές,υγεία-πρόνοια-κοινωνική φροντίδα.

Από τη δράση αυτή αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 35.000 άνεργοι νέοι πανελλαδικά, ηλικίας από 18μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων 15.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ και20.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.).

Το πρόγραμμα κατάρτισης χωρίζεται στα παρακάτω στάδια:

Α) Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης ογδόντα(80) ωρών, σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες

Β) Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.

Γ) Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης που παρέχονται στον ωφελούμενο από τον πάροχο κατάρτισης.

Η κατάρτιση θα παρασχεθεί σε νέους που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσας.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων (www.voucher.gov.gr)αρχίζει από 15/04/2013 και λήγει την 20/5/2013.

Η επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας αφορά στην οικονομική αξία ποσού 1.100€, το οποίο αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) και συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης, των ωφελουμένων από τους παρόχους κατάρτισης. Το ποσό αυτό θα ανέλθει στα 1400€, στην περίπτωση μετατροπής της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου, σε σύμβαση εργασίας, της οποίας η διάρκεια δεν θα είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών.

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε: α) 2.700€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ», εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.300€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης, β) 2.400€(συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής,δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», εκ των οποίων 400€αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.000€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης.

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα δίνονται στα τηλέφωνα: 800 – 11 – 44444 και στο Δήμο Τανάγρας στο τηλέφωνο 22623 – 51.103 (Λέτη Μαρίνα) και στην ιστοσελίδα www.tanagra.gr.

οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να βρουν το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης στις ιστοσελίδες: http://www.ypakp.gr, http://www.epanad.gov.gr, http://www.eye-ekt.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Η εορτή της Ζωοδόχου Πηγής στο Δήλεσι