Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών


Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ


ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ


Ο Δήμος Τανάγρας στο πλαίσιο της καταπολέμησης της ανεργίας στη περιοχή μας, πληροφορεί τους δημότες ότι η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (EYE/EKT) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, υλοποιεί δράση με τίτλο: «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών»


Σκοπός της δράσης είναι η είσοδος των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Οι τομείς που μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δραστηριοποιηθούν είναι: αγροτικός, οικονομία-διοίκηση, παιδαγωγικά, περιβάλλον, ενέργεια,μεταποίηση-εμπόριο, πολιτισμός-αθλητισμός-επικοινωνίες, τεχνικά-μεταφορές,υγεία-πρόνοια-κοινωνική φροντίδα.

Από τη δράση αυτή αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 35.000 άνεργοι νέοι πανελλαδικά, ηλικίας από 18μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων 15.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ και20.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.).

Το πρόγραμμα κατάρτισης χωρίζεται στα παρακάτω στάδια:

Α) Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης ογδόντα(80) ωρών, σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες

Β) Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.

Γ) Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης που παρέχονται στον ωφελούμενο από τον πάροχο κατάρτισης.

Η κατάρτιση θα παρασχεθεί σε νέους που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσας.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων (www.voucher.gov.gr)αρχίζει από 15/04/2013 και λήγει την 20/5/2013.

Η επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας αφορά στην οικονομική αξία ποσού 1.100€, το οποίο αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) και συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης, των ωφελουμένων από τους παρόχους κατάρτισης. Το ποσό αυτό θα ανέλθει στα 1400€, στην περίπτωση μετατροπής της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου, σε σύμβαση εργασίας, της οποίας η διάρκεια δεν θα είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών.

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε: α) 2.700€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ», εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.300€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης, β) 2.400€(συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής,δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», εκ των οποίων 400€αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.000€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης.

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα δίνονται στα τηλέφωνα: 800 – 11 – 44444 και στο Δήμο Τανάγρας στο τηλέφωνο 22623 – 51.103 (Λέτη Μαρίνα) και στην ιστοσελίδα www.tanagra.gr.

οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να βρουν το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης στις ιστοσελίδες: http://www.ypakp.gr, http://www.epanad.gov.gr, http://www.eye-ekt.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

Kαθαρές και απαγορευμένες παραλίες στην περιοχή μας από το ΠΑΚΟΕ