Δήμος Τανάγρας Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (θέση σχολικού τροχονόμου)


Δήμος Τανάγρας Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (θέση σχολικού τροχονόμου)

 

Η σχολική επιτροπή Α’ θμιας εκπαίδευσης Δήμου Τανάγρας έχοντας υπόψη

1. την παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α’/23.3.1999)

2. το αριθμ. 2515/5/13-στ΄/15.9.1997 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 839 Β΄/19.9.97)

Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την Α.Π. 2515/5/13ο/16.10.1997 (ΦΕΚ 967

Β΄/29.10.1997)

3. την παρ. 45 άρθρ. 14 Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄/14.3.2000)

4. την 47455/16.8.2007/Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1734 Β΄/30.8.2007) και

Α.Π.2998/26.2.2008/ΥΠ.ΕΣ._._.Α

5. την Α.Π 2998/26.2.2008/ΥΠ.ΕΣ._._.Α,

6. το Ν. 3852/2012

7. τις αριθμ. 07/2013 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Προκηρύσσει

Την πλήρωση θέσης Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου , για το Δημοτικό Σχολείο

Σκούρτων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα

δικαιολογητικά στη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας καθημερινά μέχρι την

Παρασκευή 29/03/2013 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Η λίστα της ντροπής!! Δείτε αναλυτικά τους μισθούς που έδινε η ΕΡΤ!!!