Δήμος Τανάγρας Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (θέση καθαριστή/καθαρίστριας)


Δήμος Τανάγρας Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (θέση καθαριστή/καθαρίστριας)
Η σχολική επιτροπή Α’/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Τανάγρας πρόκειται να
προσλάβει καθαριστή / καθαρίστρια, για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Σχηματαρίου, με
σύμβαση μίσθωσης έργου για το χρονικό διάστημα από την 01/04/2013 έως
30/06/2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4002/2011 άρθρο 69 παρ. γ. 1, τις
διατάξεις των άρθρων 113 παρ. 5 του Ν. 1892/1990 (101 Α’) και άρθρο 5 παρ. 15
του Ν. 1894/90 (110 Α’) όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 35 παρ. 4 του Ν.
3577/2007 και στη συνέχεια με το άρθρο 36 του Ν. 3699/2-10-2008 (ΦΕΚ 119 Α’) ,
τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, την αριθμ. 08/2013 απόφαση σχολικής επιτροπής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά στη _ιεύθυνση της σχολικής μονάδας καθημερινά μέχρι την
Παρασκευή 29/03/2013 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
Τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων είναι:
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
2. Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης του οικονομικού έτους 2011
3. Βεβαίωση Εντοπιότητας
4. Απολυτήριο Δημοτικού
5. Κάρτα ανεργίας

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Η λίστα της ντροπής!! Δείτε αναλυτικά τους μισθούς που έδινε η ΕΡΤ!!!