Ανακαθορίστηκαν οι περιοχές αρμοδιότητας των αστυνομικών υπηρεσιών Βοιωτίας

Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Έχοντας 
υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 5 και 11 παρ. 6 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το δεύτερο άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος β΄ περίπτωση 4 της 7004/3/67 από 19-5-2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα Υπηρεσιακά όργανα» (Β΄ 979).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Άρθρο 2 
Τοπική αρμοδιότητα Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδος.
Η τοπική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδος και των υφισταμένων της Υπηρεσιών καθορίζεται ως ακολούθως:

3. Διεύθυνση Αστυνομίας Βοιωτίας

Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Αστυνομικό Τμήμα Λιβαδειάς.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Λεβαδέων.
β. Τμήμα Ασφάλειας Λιβαδειάς.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
γ. Τμήμα Τροχαίας Λιβαδειάς.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει τα τμήματα των Εθνικών Οδών: Θηβών – Λιβαδειάς από χ/θ 2,000 έως χ/θ 45,000, Λιβαδειάς – Δελφών από χ/θ 1,000 έως χ/θ 39,000, Λαμίας – Λιβαδειάς από χ/θ 67,000 έως χ/θ 93,000, το τμήμα της Επαρχιακής Οδού Λιβαδειάς – Κάστρου από χ/θ 0,000 (θέση «Σκαλιά Αγίου Ιωάννη») έως χ/θ 22,700 (διασταύρωση τοπικής κοινότητας Κάστρου) και το τμήμα της Ε.Ο. Αταλάντης – Λιβαδειάς από χ/θ 20,690 (τοπική κοινότητα Προφήτη Ηλία) έως χ/θ 25,190 (Παλαιός Λεβέντης).
δ. Αστυνομικό Τμήμα Αλιάρτου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Αλιάρτου.
ε. Αστυνομικό Τμήμα Ορχομενού.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Ορχομενού.
στ. Αστυνομικό Τμήμα Τανάγρας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Τανάγρας.
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Διστόμου- Αράχοβας- Αντίκυρας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Διστόμου- Αράχοβας- Αντίκυρας, πλην της δημοτικής ενότητας Αραχόβης, του δήμου Διστόμου- Αράχοβας- Αντίκυρας.
η. Αστυνομικός Σταθμός Αράχοβας
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Αραχόβης του δήμου Διστόμου- Αράχοβας- Αντίκυρας.
θ. Αστυνομικό Τμήμα Θηβών.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Θηβαίων καθώς και της δημοτικής ενότητας Ερυθρών του δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής.
ι. Τμήμα Ασφάλειας Θηβών.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
ια. Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Βοιωτίας.
Περιλαμβάνει το τμήμα του εθνικού οδικού άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης από χ/θ 67,655 μέχρι χ/θ 121,250 συμπεριλαμβανομένων των κόμβων (Σ.Ε.Α. OlympusPLAZA, A/K Ριτσώνας, Α/Κ Θηβών, διόδια Θηβών, Α/Κ Στρατοπέδου, Α/Κ Ακραιφνίου και Α/Κ Κάστρου), μέχρι τα όρια παραχώρησης του έργου, και μέχρι την οριστικοποίηση των σχεδίων και την εκτέλεση των έργων όπως αυτά απεικονίζονται κάθε φορά στα σχετικά προσαρτήματα της ΝΕΟΑΛ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται γέφυρες, παράπλευροι δρόμοι κ.λ.π. καθώς και τμήμα της εθνικής οδού Σχηματαρίου – Χαλκίδας από τον οδικό κόμβο χ/θ 65,900 του εθνικού οδικού άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβανομένου, μέχρι χ/θ 1,500 της παλαιάς εθνικής οδού Σχηματαρίου – Χαλκίδας.


Άρθρο 8 
Έναρξη Ισχύος 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Απριλίου 2017


Κατεβάσετε επίσης το αρχείο με το πρωτότυπο κείμενο, όπως είναι δημοσιευμένο στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) του Εθνικού Τυπογραφείου.

http://www.bloko.gr/

-----------------------------
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαίρεση τους. Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα υπογραφούν. Σχόλια που δημοσιεύονται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα γράφουν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Η εορτή της Ζωοδόχου Πηγής στο Δήλεσι