Αποδοχή παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου Στέρπη Γεώργιου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Σχηματάρι 7 Νοεμβρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
                                                                                                              Αριθμ. Απόφασης : 434/2016
                                                                                                              Αριθμ. Πρωτ.: 16254

ΘΕΜΑ: “Αποδοχή παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου Στέρπη Γεώργιου
του Θεοδώρου”

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. 30/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θηβών, με την
     οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Τανάγρας.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92 και 93 του Ν.3852/2010 “Νέα
     Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης - Πρόγραμμα
     Καλλικράτης.
3. Το άρθρο 6 παρ. 16 του Ν. 4071/2012
4. Την με αρ. Πρωτ. 16254/3-11-2016 υποβληθείσα έγγραφη παραίτηση του κ.
     Στέρπη Γεώργιου του Θεοδώρου από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου
     Τανάγρας του Συνδυασμού «ΝΕΑ Δημοτική ΑΡΧΗ Τανάγρας».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Αποδέχεται την από 03/11/2016 αίτηση παραίτησης του κ. Στέρπη Γεώργιου
     του Θεοδώρου από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου Τανάγρας του
     Συνδυασμού «ΝΕΑ Δημοτική ΑΡΧΗ Τανάγρας».
2. Για την πλήρωση της θέσης που κενώθηκε καλούμε τον κ. Βρατσιώτη
    Νικόλαο του Χρήστου, πρώτο (1ο) Αναπληρωματικό Σύμβουλο του
    Συνδυασμού «ΝΕΑ Δημοτική ΑΡΧΗ Τανάγρας», να προσέλθει για ορκωμοσία
    στο Δημοτικό Κατάστημα εντός πέντε (5) ημερών από την επίδοση της
    παρούσας.
3. Αντίγραφο της παρούσας να επιδοθεί στον παραιτηθέντα και τον καλούμενο
    για ορκωμοσία, με αποδεικτικό παραλαβής.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ

Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. κ. Στέρπη Γεώργιο
3. κ. Βρατσιώτη Νικόλαο

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A%CE%93%CE%94%CE%A9%CE%97%CE%92-%CE%A0%CE%A9%CE%A8?inline=true--------------------
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαίρεση τους. Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα υπογραφούν. Σχόλια που δημοσιεύονται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα γράφουν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Η εορτή της Ζωοδόχου Πηγής στο Δήλεσι