Ανακοίνωση πρόσληψης καθαρίστριας 3ου Νηπιαγωγείου Σχηματαρίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΆΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ

Πρόσληψη μίας (1) καθαρίστριας (ΥΕ) με σύμβαση έργου μέσω ΙΝΕΔΙΒΙΜ, για το σχολικό έτος 2016-2017, για το   3ο Νηπιαγωγείο Σχηματαρίου .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τανάγρας, ανακοινώνει πως θα προβεί στην πρόσληψη μίας καθαρίστριας για το σχολικό έτος 2016-2017 , με σύμβαση μίσθωσης μέσω ΙΝΕΔΙΒΙΜ, για τον καθαρισμό του 3ου  Νηπιαγωγείου Σχηματαρίου.   Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι 30/06/2017.
1.    ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Να είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος του Δήμου Τανάγρας.
2.    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1 Αίτηση
2 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
3  Πιστ/κό Οικογενειακής κατάστασης
4 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
5 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει συνάψει σύμβαση με άλλο σχολείο.
6 Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας.
7 Αποδεικτικό ανεργίας.
8 Έγγραφη πιστοποίηση σε περίπτωση προστατευόμενου μέλους ΑΜΕΑ ( μέσα στην οικογένεια).
9 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόδικος για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Ν. 3528/2007.
3.    ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα  (10) ημέρες και αρχίζει από την επομένη της  δημοσίευσης της περίληψης  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ σε τοπική εφημερίδα ήτοι μέχρι την 2-11-2016.    Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο δημοτικό κατάστημα του δήμου Τανάγρας,  στη  γραμματεία  της σχολικής επιτροπής( αρμόδιος Καλμπένης Δημήτριος)   κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρες 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.  αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με κοινωνικά και οικογενειακά κριτήρια  βασισμένα στα πρότυπα του ΑΣΕΠ σύμφωνα με τον νόμο 2190/1994 (ανεργία, οικογενειακή κατάσταση, πολυτεκνία κλπ) όπως αυτά προσδιορίζονται με την αρίθμ: 47/2016 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής.
Οι πολίτες ΕΕ θα πρέπει να προσκομίσουν την κάρτα ευρωπαίου πολίτη και οι πολίτες εκτός ΕΕ άδεια παραμονής και εργασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής στο 2262351195 ή στο 2263031605.
Η  προκήρυξη  αυτή  θα αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του Δήμου  και  στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Τανάγρας.
                                                                         Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής


                                                                                            Αναστασίου Ιωάννηςανακοινωση προσληψης καθαριστριας 3ου Νηπιαγωγείου Σχηματαρίου


2016-47 Λήψη απόφασης για την πρόσληψη καθαρίσριας 3ου Ν.γείου Σχηματαρίου

http://www.tanagra.gr/


---------------
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαίρεση τους. Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα υπογραφούν. Σχόλια που δημοσιεύονται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα γράφουν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Η εορτή της Ζωοδόχου Πηγής στο Δήλεσι