Ανακοίνωση για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο 2016ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Οινόφυτα 03 Αυγούστου 2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                   Αρ. Πρωτ.: 11238
ΝΟΜΟΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                           

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΤΟΠΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Καπ.  Ιωάν. Λιάπη 26
              32011  Οινόφυτα Βοιωτίας
Πληροφορίες: Αθανασία Δάβρη
Τηλ: 22620 51 520
         22620 51 500
Fax: 22620 51 551                                                                        
Email: adeies_katas@tanagra.gr                                                                              
                     
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Οριοθέτηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον Δήμο Τανάγρας
σύμφωνα με το Νόμο 4264/2014 σε ιδιωτικό χώρο.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη :
•           Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’) με τις οποίες ισχύει ότι :  «Υπαίθριο εμπόριο» : η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας σε ακάλυπτο χώρο, δημόσιο, ιδιωτικό, δημοτικό ή εκκλησιαστικό, ο οποίος δεν αποτελεί επαγγελματική στέγη.
•           Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 7 του Ν. 4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’) με τις οποίες ισχύει ότι :  «Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο» : το υπαίθριο εμπόριο που δεν αποτελεί πλανόδιο εμπόριο, καθώς και αυτό που ασκείται σε υπαίθρια οργανωμένη αγορά.
•           Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν. 4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’) με τις οποίες ισχύει ότι :  « Στην έννοια του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου περιλαμβάνεται και η παροχή πρόχειρων γευμάτων στους διερχόμενους που παρασκευάζονται επί τόπου είτε εντός αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες) που σταθμεύουν σε συγκεκριμένη θέση και για χρόνο ίσο προς τη ληφθείσα άδεια είτε σε φορητές εγκαταστάσεις έψησης. »
•           Το αριθ. Κ1-826/22.05.2013 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ σύμφωνα με το οποίο προκειμένου για άσκηση υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας σε ιδιωτικό χώρο, επισημαίνονται τα εξής: «Ευνόητο είναι ότι οι ιδιωτικοί χώροι ανήκουν σε πρόσωπα τα οποία προσφέρουν τους χώρους τους, προκειμένου σε αυτούς να λειτουργήσει υπαίθριο στάσιμο Εμπόριο….… »
        

         Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, όποιος ενδιαφέρεται να παραχωρήσει τον ιδιωτικό του χώρο, προκειμένου σε αυτόν να επιτραπεί η άσκηση του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, οφείλει να ενημερώσει τον οικείο Δήμο, ώστε εν συνεχεία να προσδιορισθεί ως τέτοιος χώρος σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία.
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε

            Ο Δήμος Τανάγρας προκειμένου να προβεί σε Οριοθέτηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4264/2014  κ α λ ε ί  τους ενδιαφερόμενους Δημότες οι οποίοι προτίθενται να προσφέρουν ιδιωτικό τους χώρο για την άσκηση υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου, να προσέλθουν μέχρι και την 17η Αυγούστου 2016 ημέρα Τετάρτη   στο Τμήμα Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Τανάγρας, στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων επί της οδού Καπ. Ι. Λιάπη 26 στα Οινόφυτα Βοιωτίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να υποβάλλουν αίτηση με συνημμένα τα αποδεικτικά κυριότητας του χώρου και κάτοψη υπογεγραμμένη από Διπλωματούχο Μηχανικό στην οποία θα απεικονίζεται ο ακριβής προς παραχώρηση χώρος .
                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

http://www.tanagra.gr/
------------------
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαίρεση τους. Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα υπογραφούν. Σχόλια που δημοσιεύονται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα γράφουν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Έξω από την Λιβαδειά η φωτιά στην Βοιωτία. Eκκενώθηκε το γηροκομείο.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Kαθαρές και απαγορευμένες παραλίες στην περιοχή μας από το ΠΑΚΟΕ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας