Πρόσκληση για τη χορήγηση 30 αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Πρόσκληση για τη χορήγηση τριάντα (30) συνολικά αδειών υπαιθρίου
πλανοδίου εµπορίου (επαγγελµατικές)

Η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας σύµφωνα µε την αριθµ. 2167/11-05-2016 απόφαση (Α∆Α: ΩΝΤΥ7ΛΗ-ΦΣΓ ) πρόκειται να χορηγήσει τριάντα (30) άδειες υπαιθρίου πλανοδίου εµπορίου για το έτος 2016. 
Προς τούτο προσκαλεί κάθε ενδιαφερόµενο να υποβάλλει τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά στη ∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας(τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού για την πρώην επαρχία Λιβαδειάς και Τµήµα Εµπορίου Θηβών για την πρώην επαρχία Θήβας)
 από 17-05-2016 έως 31-05-2016

 ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλµατος. Η άδεια χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και µε βάση κοινωνικά κριτήρια σε πρόσωπα που ανήκουν στις κατηγορίες που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.4264/2014.

 Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν.4264/2014, οι άδειες άσκησης υπαιθρίου πλανοδίου εµπορίου ισχύουν εντός της οικείας Περιφέρειας. 

http://www.tanagra.gr/----------------------------
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαίρεση τους. Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα υπογραφούν. Σχόλια που δημοσιεύονται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα γράφουν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Η λίστα της ντροπής!! Δείτε αναλυτικά τους μισθούς που έδινε η ΕΡΤ!!!