Προμήθεια πάγκου Αναπληρωματικών για το 5χ5 γήπεδο Δηλεσίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
(ΔΗ.Κ.Ε.Τ.)


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της 20ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης 108/2015.

ΘΕΜΑ 11Ο: «Προμήθεια πάγκου Αναπληρωματικών
 για το 5χ5 γήπεδο Δηλεσίου»


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1700,00 €, σε βάρος του Κ.Α.
62.03.07.0002 με τίτλο: «Επισκευή και Συντήρηση γηπέδων χωρίς
χλοοτάπητα » και ποσού 391,00 € σε βάρος του Κ.Α. 63.98.00.0000 με τίτλο:
«Διάφοροι Φόροι – Τέλη», του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τανάγρας, οικονομικού έτους 2015.

2. Όλες οι διαδικασίες της εν λόγω προμήθειας θα γίνουν με τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
και τις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις.

3. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος Δ.Σ. Σαμουρέλης Χρήστος για την εκτέλεση της
παρούσας.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 108/2015https://diavgeia.gov.gr/doc/78%CE%9F7%CE%9F%CE%9A9%CE%9E-%CE%99%CE%A5%CE%9D?inline=true-------------------
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαίρεση τους. Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα υπογραφούν. Σχόλια που δημοσιεύονται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα γράφουν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΣΩΠΟΣ - ΔΗΛΕΣΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας