Απάντησή του Δήμου Τανάγρας στο έγγραφο του ΠΑΚΟΕΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ


Σχηματάρι
27/11/2015
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
            ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -         
                ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ


Αρ. Πρωτ.
20299
Ταχ. Διεύθυνση :
Πλατεία Παμμ. Ταξιαρχών 1
ΤΚ:
32009 Σχηματάρι
Πληροφορίες :
Καρύγιαννης Ευάγγελος
Τηλ. :
22623 51133

ΠΡΟΣ :
Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών
Τελεφαχ :
22623 51138


Λ. Αλεξάνδρας  28
Email 
v.kary@0815.syzefxis.gov.gr


106  83 ΑθήναΚΟΙΝ:
1. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Π. Ε . Βοιωτίας
Γραφείο ΑντιπεριφερειάρχηΘΕΜΑ:
  «Αποστολή  δειγμάτων για χημικές – μικροβιολογικές αναλύσεις» 


ΣΧΕΤ:
Το 7986/26-11-2015 έγγραφό σας


         Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου , το οποίο σε πολλά σημεία περιέχει ανακρίβειες , σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :
1. Ο Δήμος Τανάγρας  , με έδρα το Σχηματάρι , προέκυψε από το Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) από την συνένωση των Δήμων Σχηματαρίου , Οινοφύτων , Τανάγρας και Δερβενοχωρίων και αποτελείται από :
Α) Τις Δημοτικές Κοινότητες Σχηματαρίου και Οινοφύτων και
Β) Τις Τοπικές Κοινότητες Αγίου Θωμά , Κλειδίου , Άρματος , Ασωπίας , Καλλιθέας , Τανάγρας , Πύλης , Σκούρτων , Στεφάνης και Δάφνης.
Με βάση την παραπάνω διοικητική διαίρεση  το δίκτυο ύδρευσης του δήμου Τανάγρας περιλαμβάνει οκτώ (8) ζώνες παροχής νερού (ΖΠΝ), οι οποίες δίνονται στον πίνακα 1. Η κύρια πηγή υδροδότησης του δήμου είναι η ΕΥΔΑΠ με νερό από το κανάλι του Μόρνου. Συγκεκριμένα, οικισμοί Οινοφύτων, Σχηματαρίου, Αγίου Θωμά Κλειδίου , και Δηλεσίου παίρνουν νερό ακατέργαστο που επεξεργάζεται στα τρία δημοτικά δυιλιστήρια (Οινοφύτων, Σχηματαρίου και Αγ. Θωμά). Στα Δερβενοχώρια το νερό έρχεται απ' ευθείας διυλισμένο και χλωριωμένο από την ΕΥΔΑΠ (ΜΕΝ Ασπροπύργου).
Oι υπόλοιπες τοπικές κοινότητες υδροδοτούνται από τοπικές γεωτρήσεις  (Τανάγρα, Άρμα, Ασωπία, Καλλιθέα). Σημειώνεται ότι εντός των προσεχών ημερών πρόκειται να αλλάξει η πηγή υδροδότησης των ανωτέρω κοινοτήτων, καθώς έχουν ολοκληρωθεί τα έργα σύνδεσής τους με το δίκτυο του Μόρνου (ΕΥΔΑΠ).Πίνακας 1. Ζώνες παροχής νερού (ΖΠΝ)

Α/Α
Ζώνη Παροχής Νερού
Προέλευση
Τοπ. κοινότητα
Υδροδοτούμενος πληθυσμός1
1
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
ΕΥΔΑΠ αδιϋλιστο
Σχηματάρι

7.173
Οινόη
Πλάκα Δήλεσι
Βιομηχανίες
2
ΟΙΝΟΦΥΤΑ
ΕΥΔΑΠ αδιύλιστο
Οινόφυτα

Δήλεσι
4.903
Βιομηχανίες
3
ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΕΥΔΑΠ αδιύλιστο
Άγιος Θωμάς
Κλειδί
1.292
368
4
ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑ
ΕΥΔΑΠ διυλισμένο & χλωριωμένο
Σκούρτα

1.869
Στεφάνη
Πύλη
Δάφνη
5
ΑΣΩΠΙΑ
Γεώτρηση
Ασωπία
865
6
ΤΑΝΑΓΡΑ
Γεώτρηση
Τανάγρα
1.117
7
ΑΡΜΑ
Γεώτρηση
Άρμα
1.093
8
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Γεώτρηση
Καλλιθέα
752
ΣΥΝΟΛΟ
19.432

         Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία το μεγαλύτερο μέρος του πόσιμου νερού που παρέχει ο Δήμος Τανάγρας προέρχεται από την ΕΥΔΑΠ και συνεπώς είναι αρίστης ποιότητας , ενώ στο νέο έτος 2016 το σύνολο του Δήμου θα υδροδοτείται από την ΕΥΔΑΠ.
         2. Ο Δήμος Τανάγρας παρακολουθεί συνεχώς με μηνιαίες δειγματοληψίες την ποιότητα του πόσιμου ύδατος , και λόγω της ευαισθησίας που τον διακρίνει για την ποιότητα του νερού , υπερβαίνει τις απαιτήσεις της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 περί “Ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης". Έτσι έχει συνάψει σύμβαση με ένα από τα κορυφαία εργαστήρια χημικών αναλύσεων , τα ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. για να παρακολουθεί την ποιότητα του πόσιμου νερού , αλλά και για άλλους λόγους που σχετίζονται με το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των δημοτών όπως παρακολούθηση του Ασωπού ποταμού και άλλα περιβαλλοντικά θέματα. Από τη συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας του νερού δεν έχουν προκύψει στο παρελθόν θέματα με την ποιότητά του και συνεπώς κίνδυνος  για την υγεία των δημοτών μας.
         3. Στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας αναφέρεται πίνακας αποτελεσμάτων από την δειγματοληψία που πραγματοποιήσατε την 18η Νοεμβρίου 2015 , χωρίς όμως να επισυνάπτετε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά αναλύσεων. Αντίθετα ο Δήμος μας , ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχατε με τον επιστημονικό υπεύθυνο παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού Χημικό Μηχανικό κ. Καρύγιαννη Ευάγγελο , σας απέστειλε με φαξ αντίγραφα πιστοποιητικών αναλύσεων από τους οικισμούς Σχηματαρίου και Οινοφύτων.
         4. Από την μελέτη του πίνακα των αποτελεσμάτων και τη συσχέτισή του με τις αναλύσεις που μας αποστέλλει το εργαστήριο που συνεργαζόμαστε , προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα :
         α) Δεν αναφέρεται στον πίνακά σας συγκέντρωση υπολειμματικού χλωρίου που μετρήσατε σε  όλα τα σημεία δειγματοληψίας. Σε όλες τις δικές μας αναλύσεις η συγκέντρωση βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα.
         β) Η μη ύπαρξη αποτελεσμάτων υπολειμματικού χλωρίου εκ μέρους σας μας υποχρεώνει να αμφισβητήσουμε την ακρίβεια των μικροβιολογικών αναλύσεων , ειδικά αν η δειγματοληψία δεν πραγματοποιήθηκε με την ενδεδειγμένη επιστημονικά μέθοδο. Η εύρεση συγκεντρώσεων κολοβακτηριδίων και άλλων συναφών μικροοργανισμών συναντάται μόνο όπου υπάρχει μηδενική συγκέντρωση υπολειμματικού χλωρίου. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι το εργαστήριο με το οποίο συνεργαζόμαστε είναι διαπιστευμένο στην δειγματοληψία δειγμάτων πόσιμου νερού.
         γ) Οι συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου που έχετε στον πίνακα αποτελεσμάτων δεν αναφέρουν τη μονάδα μέτρησης. Αν θεωρήσουμε ότι αυτή είναι μg/lt , τα αποτελέσματα που δίνετε για τα σημεία δειγματοληψίας Σχηματαρίου και Οινοφύτων , αν και προφανώς οι συγκεντρώσεις είναι πολύ μικρές και εντός ορίων , είναι σίγουρα εσφαλμένα. Όπως είναι γνωστό και αναφέρουμε και παραπάνω , η προέλευση του νερού είναι η ΕΥΔΑΠ (Μόρνος) και συνεπώς δεν υπάρχει θέμα εξασθενούς χρωμίου. Συνημμένα σας αποστέλλουμε πιστοποιητικό ανάλυσης της 15/10/2015 (σημείο δειγματοληψίας 2ο Δημοτικό Σχολείο Σχηματαρίου).
         δ) Από τη συνολική εκτίμηση των αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων σας προκύπτουν συμπεράσματα ότι αυτά έχουν μεγάλο ποσοστό  σφάλματος απόκλισης , δηλαδή δεν είναι ακριβή.  Δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση απόκλιση συγκεντρώσεων εξασθενούς χρωμίου από 2,1 έως 8,3 όταν η πηγή προέλευσης είναι κοινή (Μόρνος).
         ε) Αλλά ακόμη και στην πιο απλή μέτρηση χημικής παραμέτρου , αυτή του pH , αμφιβάλουμε για την ακρίβεια σας. Ο μέσος όρος των μετρήσεων σας κινείται γύρω στο 6,7 ενώ των δικών μας στο 8,1. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι ότι στην μέτρησή σας στο Δημαρχείο Σχηματαρίου η ένδειξη του pH είναι 6,79 ενώ σε δική μας μέτρηση την ίδια μέρα στο ίδιο σημείο είναι 8,1!
         Ο Δήμος Τανάγρας , όπως τονίσαμε και παραπάνω , παρακολουθεί συνεχώς την ποιότητα του πόσιμου ύδατος και για ενημέρωσή σας , σας αποστέλλουμε  συνημμένα τα πιστοποιητικά αναλύσεων του τελευταίου διμήνου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΠεργάλιας Βασίλειος


Ε.Δ.
1.
Χ.Α.
2.
16.Α------------------------------------
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαίρεση τους. Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα υπογραφούν. Σχόλια που δημοσιεύονται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα γράφουν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Η λίστα της ντροπής!! Δείτε αναλυτικά τους μισθούς που έδινε η ΕΡΤ!!!