Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Η λέξη «Ασωπός» είναι συνώνυµη της περιβαλλοντικής ρύπανσης
Την οριστική επίλυση ενός τεράστιου κοινωνικού, περιβαλλοντικού και οικονομικού προβλήματος, αυτό του Ασωπού, επιχειρεί ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης. Το θέμα του Ασωπού δεν αφορά μόνο τη Στερεά Ελλάδα, αλλά ολόκληρη τη χώρα. Για τη λύση του προβλήματος ο Κώστας Μπακογιάννης έθεσε σε διαβούλευση ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων και παρεμβάσεων. Πρόκειται για μια δέσμη μέτρων που ως στόχο έχει να δώσει τέλος στο διαρκές «περιβαλλοντικό έγκλημα» που συντελείται στη Βοιωτία.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Γραφείο Περιφερειάρχη
                                                                                                             Λαµία, 9 Οκτωβρίου 2015


∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το µέγα θέµα του Ασωπού ανοίγει ο Κώστας Μπακογιάννης


Την οριστική επίλυση ενός τεράστιου κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
οικονοµικού προβλήµατος, αυτό του Ασωπού, επιχειρεί ο Περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης. Το θέµα του Ασωπού δεν αφορά µόνο
τη Στερεά Ελλάδα, αλλά ολόκληρη τη χώρα. Για τη λύση του προβλήµατος ο
Κώστας Μπακογιάννης έθεσε σε διαβούλευση ένα ολοκληρωµένο σχέδιο
δράσεων και παρεµβάσεων. Πρόκειται για µια δέσµη µέτρων που ως στόχο έχει
να δώσει τέλος στο διαρκές «περιβαλλοντικό έγκληµα» που συντελείται στη Βοιωτία.

Η λέξη «Ασωπός» είναι συνώνυµη της περιβαλλοντικής ρύπανσης
Ο ποταµός έχει µετατραπεί σε παράγοντα υποβάθµισης για την ευρύτερη περιοχή που τον περιβάλλει.
 Εδώ και χρόνια είναι ένα από τα µεγαλύτερα ανοικτά
ζητήµατα, µε σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την ποιότητα ζωής των
κατοίκων, αλλά και την τοπική οικονοµία. Τα βαρέα µέταλλα και οι εν γένει
εκποµπές αποτελούν µια µόνιµη απειλή για την υγεία των κατοίκων, ενώ τα
βοιωτικά γεωργικά προϊόντα κατασυκοφαντούνται και χάνουν την αξία
τους. 
Η άναρχη, χωρίς χωροταξική οργάνωση και υποδοµές βιοµηχανική
συγκέντρωση οδήγησε την περιοχή σε αδιέξοδο. Όσο παραµένει το πρόβληµα
ακυρώνεται κάθε προοπτική ανάκαµψης και βιώσιµης ανάπτυξης. Η οικονοµία και η κοινωνία της Βοιωτίας βρίσκεται σε έναν παρατεταµένο µαρασµό. Αυτή η
κατάσταση δεν µπορεί να συνεχιστεί.

Το θέµα δεν αντιµετωπίστηκε ποτέ ουσιαστικά, για διάφορους λόγους, αλλά
κυρίως εξαιτίας του ελλείµµατος πολιτικής βούλησης και ρεαλιστικού
σχεδιασµού. Στο πλαίσιο της πάγιας θέσης του Περιφερειάρχη για ανοικτό
και ειλικρινή διάλογο µέσα στην κοινωνία, το σχέδιο για τον Ασωπό τίθεται
σε διαβούλευση. 

Προς τον σκοπό αυτό, σε συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε χθες στη Λειβαδιά, µε ευρύτατη συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων θεσµικών φορέων, των φορέων της Αυτοδιοίκησης, της επιχειρηµατικής κοινότητας, των οικολογικών οργανώσεων και κινηµάτων της περιοχής, παρουσία και του αναπληρωτή υπουργού, Γιάννη Τσιρώνη, ανακοινώθηκε το προς διαβούλευση πλαίσιο δράσεων και πολιτικής.

Φορείς και πολίτες καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις/παρατηρήσεις τους µέχρι τις 15/10/2015, προκειµένου να παρθούν οι οριστικές αποφάσεις.

Οι προτάσεις της Περιφέρειας στηρίζονται στο τρίπτυχο «Επιχειρηµατικότητα -
Υγεία - Περιβάλλον» και αποσκοπούν στην ουσιαστική αντιµετώπιση του
ζητήµατος και την καταπολέµηση του προβλήµατος, στη «ρίζα» του.

Οι τρείς βασικοί άξονες του ολοκληρωµένου σχεδίου της Περιφέρειας για
τον Ασωπό

Επιχειρηµατικό Πάρκο

• Χωροταξική και πολεοδοµική οργάνωση της περιοχής µέσα από ένα σύγχρονο
«Επιχειρηµατικό Πάρκο Εξυγίανσης».
• Το Επιχειρηµατικό Πάρκο θα αναβαθµίσει δραστικά τη «στιγµατισµένη»
Βοιωτία και θα ενισχύσει σηµαντικά την απασχόληση και την οικονοµία.
• Θα αποτελέσει έναν οργανωµένο υποδοχέα, µε σύγχρονες υποδοµές στην πιο
επιβαρυµένη περιβαλλοντικά και άναρχη πολεοδοµικά βιοµηχανική περιοχή
της Ελλάδας.
• Θα αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που παρέχονται από το ΕΣΠΑ 2014-20120 και
από άλλους πόρους για την υλοποίηση του.

Παρατηρητήριο υγείας

• Σύσταση «Παρατηρητηρίου και Κέντρου Προαγωγής Υγείας
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στον ∆ήµο Τανάγρας.
• Στόχος είναι η παρακολούθηση της υγείας των κατοίκων και της
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, αλλά και η υλοποίηση στοχευµένων δράσεων
ενηµέρωσης και προαγωγής της υγείας των κατοίκων.
• Οι δράσεις θα υλοποιηθούν σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Υγιεινής,
Επιδηµιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών, αλλά και µε καταξιωµένα Πανεπιστήµια και
Ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως το Πανεπιστήµιο του
Dartmouth, το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου, το Ινστιτούτο
Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis κ.α. 

Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος και αποκατάσταση Ασωπού

• Λειτουργία «Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος», σε συνεργασία µε
εξειδικευµένους φορείς που θα παρακολουθεί την κατάσταση.
• Εγκατάσταση εξοπλισµού που θα περιορίσει δραστικά την ρύπανση από
βαρέα µέταλλα και εξασθενές χρώµιο.
• Στόχος των ενεργειών είναι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στην περιοχή, να
αποκαλυφθούν οι εστίες και οι υπεύθυνοι της ρύπανσης, αλλά και να ληφθούν
µέτρα για την αποκατάσταση του Ασωπού.
• Η περιβαλλοντική εξυγίανση και προστασία του Ασωπού, αποτελεί βασική
προϋπόθεση για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής.
Στο ίδιο πλαίσιο, προγραµµατίζεται και η ολοκλήρωση του Βιοµηχανικού και
Περιβαλλοντικού Μητρώου των επιχειρήσεων της Π.Ε. Βοιωτίας. 


Σχέδιο εισήγησης για Ασωπό

-----------
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαίρεση τους. Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα υπογραφούν. Σχόλια που δημοσιεύονται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα γράφουν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Η ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΒΕΛΑ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας