Λήψη απόφασης για την ανάθεση παροχής Υπηρεσιών Συγκοινωνιακού Έργου στον Δήμο Τανάγρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

                                                                                   Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 12180/8-7-2015


ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Αριθ. 9/26-6-2015 πρακτικό
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 186/2015 : «Λήψη απόφασης για την ανάθεση παροχής Υπηρεσιών
Συγκοινωνιακού Έργου στον Δήμο Τανάγρας»


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση της παροχής συγκοινωνιακού έργου
 2. Οτι πρέπει να διατεθούν και να εγγραφούν στους προϋπολογισμούς οικονομικών ετών του
Δήμου ετών 2015-2016 τα αναγκαία ποσά για την εκτέλεση της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά
την ανάδειξη αναδόχου.
3. Εξουσιοδοτεί την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τανάγρας να προχωρήσει στη
έγκριση της σχετικής πίστωσης

Μειοψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ. Κανέλλος Αντώνιος, Αναστάσιου Κωνσταντίνος, Κακάλια
Ευαγγελία, Σφυρίδη Ευαγγελία, Κατσέλης Χρήστος, Θεοδώρου Δημοσθένης και Μαυράκης
Λάζαρος, διότι θεωρούν ότι η σύμβαση θα έπρεπε να ήταν για τους καλοκαιρινούς μήνες.

Μειοψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Στέρπης Γεώργιος, ο οποίος καταγγέλλει την όλη διαδικασία

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 186/2015

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από τους παρόντες
δημοτικούς συμβούλους.

Σχηματάρι, 8-7-2015
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Βουγέσης Γεώργιοςhttps://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A33%CE%96%CE%A9%CE%97%CE%92-%CE%9E%CE%A1%CE%A5?inline=true
----------------------

Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαίρεση τους. Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα υπογραφούν. Σχόλια που δημοσιεύονται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα γράφουν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΣΩΠΟΣ - ΔΗΛΕΣΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας