Απόφαση δήμου Τανάγρας που αποζημιώνει κάτοχο ΙΧ που το όχημα του καταστράφηκε από πτώση δέντρου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ∆ΩΝ
                                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
                                                                                          ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 12/02/2015
                                                                                          Αριθ. Πρωτ.: 2361

ΑΠΟΦΑΣΗ
Α/Α 177
https://diavgeia.gov.gr/

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δήλωση Μπασιάκου για Αναπάντητες Ερωτήσεις από τους Υπουργούς για τη Βοιωτία

Η ΑΜΑΛΘΕΙΑ Κρητικό Παραδοσιακό παντοπωλείο Πλατεία Δήλεσι

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ