Βιοκλιματική Ανάπλαση Οινοφύτων
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» τουΥΠΕΚΑ και ΚΑΠΕ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στοχευμένων βιοκλιματικών αναπλάσεων περιοχών με κλιματικό πρόβλημα, το οποίο χρημτοδοτείται από το ΕΣΠΑ,   ΕΠΠΕΡΑΑ και τοΤαμείο Συνοχής .
Στόχος των βιοκλιματικών αναπλάσεων είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της περιβαλλοντικής και θερμικής άνεσης των κατοίκων της περιοχής, την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και της έκλυσης των αερίων του θερμοκηπίου με αποτέλεσμα την αναστροφή της θερμικής κλιματικής μεταβολής.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αναλυτικότερα, οι στόχοι του Προγράμματος «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» είναι:
 • Αναστροφή της Θερμικής Κλιματικής Αλλαγής στο Αστικό Περιβάλλον.
 • Προστασία του Ευπαθούς Πληθυσμού κατά την περίοδο των Θερμικών Διαταραχών (θερμών επεισοδίων).
 • Βελτίωση του μικροκλίματος στις αστικές περιοχές που έχουν αποδεδειγμένη επιβάρυνση.
 • Μείωση της Ενεργειακής Κατανάλωσης των Κτιρίων κατά τη θερινή και χειμερινή περίοδο.
 • Μείωση του Ηλεκτρικού Φορτίου Αιχμής της περιοχής. Βελτίωση των Επιπέδων Θερμικής Ανεσης του Αστικού Πληθυσμού.
 • Τόνωση και Ανάπτυξη της Τεχνογνωσίας και της Βιομηχανίας Σχεδιασμού και Παραγωγής Δομικών Υλικών Φιλικών προς το Περιβάλλον.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Ο Δήμος Τανάγρας σύμφωνα με την υπάριθμ. Πρωτ.724 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ//01-11-2013 εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με σκοπό την επαναδιαμόρφωση των επιλεγμένων περιοχών του δημοσίου αστικού χώρου των Οινοφύτων, την αύξηση του αστικού και περιαστικού πρασίνου, την αναβάθμιση του μικροκλίματος της περιοχής των Οινοφύτων και την βελτίωση της ποιότητας ζωής και θερμικής άνεσης των κατοίκων.
Ο Δήμος Τανάγρας σύμφωνα με την Πράξη «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ» αναβαθμίζει και επαναδιαμορφώνει μια επιλεγμένη περιοχή στο κέντρο του οικισμού Οινοφύτων, συνολικής επιφάνειας 25.000m2, η οποία αποτελείται από την κεντρική πλατεία, τους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων της οδού Πύργου και επτά (7) ακόμα κεντρικών οδών των Οινοφύτων (Οδοί Προέδρου Στ. Σκλία, Αθηνών, 25ης Μαρτίου, Πύργου,  Λιάπη, Σ. Σκλία και Ασωπού).
Ενδεικτικά αναφέρονται οι στοχευμένες παρεμβάσεις που υλοποιούνται στην περιοχή των Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας:
 • Εγκατάσταση συντριβανιού στην κεντρική πλατεία Οινοφύτων
 • Εγκατάσταση Ηλεκτροφωτισμού
 • Φύτευση στα Πεζοδρόμια
 • Κατασκευή αρδευτικού δικτύου για το πότισμα των φυτών
 • Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στις οδούς Λιάπη και Προέδρου Στ. Σκλία
 • Δημιουργία πεζοδρομίων ή διαπλάτυνση των υπαρχόντων πεζοδρομίων
 • Δαπεδόστρωση με την χρήση «ψυχρών» υλικών στους δρόμους και τα πεζοδρόμια των οδών, η οποία περιλαμβάνει την φωτοκαταλυτική επίστρωση επιλεγμένων περιοχών, την αποξήλωση επιλεγμένων ασφαλτικών οδοστρωμάτων των δρόμων και επίστρωση με ψυχρούς τσιμεντοκυβόλιθους.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ

Τα αναμενόμενα οφέλη είναι πολλαπλά και σημαντικά, καθώς αναβαθμίζουν αισθητά το περιβάλλον, και την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου Τανάγρας και των επισκεπτών του.
Ενδεικτικά από τις προτεινόμενες βιοκλιματικές αναβαθμίσεις αναμένονται τα ακόλουθα οφέλη:
 • Αύξηση χώρων πρασίνου
 • Αναβάθμιση του μικροκλίματος του πυκνοδομημένου αστικού ιστού
 • Βελτίωση των επιπέδων θερμικής άνεσης των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου Τανάγρας(μείωση θερμοκρασίας περιβάλλοντος τουλάχιστον 1,8 βαθμούς ºC)
 • Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
 • Βελτίωση της επιβαρυμένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης της περιοχής λόγω η περιοχή ότι βρίσκεται σε βιομηχανική ζώνη
 • Συμβολή στους εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης(πχ ποδήλατα) και την αποφυγή κυκλοφοριακών φόρτων
 • Με τη δημιουργία των βιοκλιματικά αναβαθμισμένων υπαίθριων χώρων, οι περιοχές γίνονται φιλικές προς τους πεζούς με την ποσότητα των δημόσιων χώρων που διατίθενται για τα αυτοκίνητα να είναι πολύ λιγότερες από αυτές που διατίθενται στους πεζούς.
 • Επιπλέον λόγω της αισθητικής αναβάθμισης της περιοχή, υπάρχει η δυνατότητα ενίσχυσης της εμπορικής και επαγγελματικής δραστηριότητας στους περιμετρικούς δρόμους, παρέχοντας ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων.
 • Επισημαίνεται ότι στο έργο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην εύκολη προσβασιμότητα από άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους και παιδιά, με σκοπό την άνετη και ασφαλή μετακίνηση τους στους υπαίθριους χώρους του Δήμου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

ΑΣ8 ΤΥΠ ΔΙΑΤΟΜΗ
ΑΣ8 ΤΥΠ ΔΙΑΤΟΜΗ
ΑΣ8 ΤΥΠ ΔΙΑΤΟΜΗ.pdf
329.2 KiB
2 Downloads
DETAILS
ΑΣ5 ΓΕΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΣ5 ΓΕΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΣ5 ΓΕΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ GIA SCAN TEL.pdf
7.7 MiB
4 Downloads
DETAILS
Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Η ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΒΕΛΑ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας