Eρώτηση Μπασιάκου στη Βουλή για Μέτρα Προστασίας Ασωπού
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΗΓια  τον  Υπουργό
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης , Περιβάλλοντος και ΕνέργειαςΘΕΜΑ: Η Περιβαλλοντική Προστασία της περιοχής Ασωπού Ποταμού , ως κορυφαία προτεραιότητα.Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του στη Λειβαδιά (19-3-2015) ο Αναπληρωτής Υπουργός κ.Τσιρώνης εξήγγειλε μεταξύ άλλων 3 συγκεκριμένες δράσεις για την περιβαλλοντική προστασία της περιοχής του Ασωπού:
1.-Εμπλουτισμός υδάτων από Λίμνη Υλίκη,
2.-Έλεγχος στην βιομηχανική περιοχή, και
3.-Κατασκευή μονάδας βιολογικού καθαρισμού, ύψους 72 εκατ, Ευρώ.

Ήδη στις 30-7-2014 έχει υπογραφεί μετά από πολύμηνη επεξεργασία στο θέμα αυτό , μείζονος προτεραιότητας, Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΥΠΕΚΑ, Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, ΕΥΔΑΠ και Δήμου Τανάγρας για την «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων της περιοχής Ασωπού» συνολικού Προϋπολογισμού 37,6 εκατ. Ευρώ , πλέον ΦΠΑ , που αφορά την ευρύτερη περιοχή της τ. Επαρχίας Θηβών, με την εξής εξειδίκευση:

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων Περιοχής Ασωπού
Προγραμματική Σύμβαση - Συμβαλλόμενοι
·        ΥΠΕΚΑ ως Φορέας Εισήγησης και Χρηματοδότησης του Έργου
·        Δήμος Τανάγρας ως Φορέας Υλοποίησης και κύριος του έργου
·        ΕΥΔΑΠ ΑΕ ως Συμβουλευτικός Φορέας

Στόχοι του Έργου:
·        Για το περιβάλλον: Αποτελεσματική διαχείριση των υδατικών συστημάτων (επιφανειακών και υπογείων νερών) στην περιοχή του Ασωπού. Εφαρμογή των κοινοτικών υποχρεώσεων που έχει η χώρα μας και απορρέουν από Οδηγίες. Περιβαλλοντική ανάκτηση του υπόγειου υδροφορέα.
·         Για τη Δημόσια Υγεία: παροχή καθαρού νερού στους χρήστες ύδατος, κατοίκους και εργαζόμενους, και για κάθε χρήση (αστική, βιομηχανική, αγροτική)
·         Για την ανάπτυξη: διασφάλιση καλής ποιότητας και επαρκούς ποσότητας ύδατος στις βιομηχανίες, ιδίως τροφίμων, αλλά και τους αγρότες, για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης
·        Εξασφάλιση μόνιμης, τακτικής και λειτουργικής συνεργασίας ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη, για το σχεδιασμό, την αποτελεσματική υλοποίηση, την εποπτεία της υλοποίησης και την εξασφάλιση της λειτουργικότητας και βιωσιμότητας του Έργου.
·        Καθορισμός των αρμοδιοτήτων χρηματοδότησης, υλοποίησης, διαχείρισης και λειτουργίας του Έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Υδάτινων Σωμάτων στην περιοχή του Ασωπού».
·        Η συμβολή του Συμβουλευτικού Φορέα (ΕΥΔΑΠ ΑΕ) στην ορθολογική υλοποίηση και στη βιωσιμότητα του Έργου.
·        Καταγραφή όλων των αναγκαίων ενεργειών καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας των συμβαλλομένων μερών με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση ή και την βιώσιμη λειτουργία του Έργου.

Έργα προγραμματικής σύμβασης
Δύο διακριτά έργα:
Έργο Ι για την ομαλή υδροδότηση αστικών και βιομηχανικών περιοχών του Δήμου Τανάγρας
Κατασκευή κεντρικής μονάδας επεξεργασίας νερού, νέο δίκτυο τροφοδοτικών αγωγών από την νέα μονάδα μέχρι τις δεξαμενές των οικισμών και την κατασκευή νέων κεντρικών αγωγών διανομής για την ορθολογικότερη διανομή ποσίμου νερού στους οικισμούς Σχηματαρίου, Οινοφύτων, Οινόης, Δήλεσι αλλά και στην βιομηχανική περιοχή Σχηματαρίου – Οινοφύτων. 
Έργο 2 για την περιβαλλοντική ανάκτηση του υπόγειου υδροφορέα
Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου χαλύβδινου αγωγού μήκους 5.400 m περίπου με μεταβλητή διατομή που θα κυμαίνεται από Φ 700 έως Φ 400 και θέσεις υδροληψίας ανά 300 – 500 m, για ημερήσια παροχή της τάξης των 20.000 m3/ημέρα. Ο κεντρικός αγωγός θα είναι υπό πίεση και θα σχεδιαστεί ώστε να είναι δυνατή η σύνδεσή του με συμπληρωματικό δίκτυο δευτερευόντων αγωγών για την διάχυση, ανεπεξέργαστου νερού από τα υδραγωγεία της ΕΥΔΑΠ, σε περιοχές του Αγ. Θωμά και των Οινοφύτων έκτασης 20 τετραγωνικών χιλιομέτρων με σκοπό τον
εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα και την σταδιακή περιβαλλοντική ανάκτησή του.

Πόροι – Χρηματοδότηση - Χρονοδιάγραμμα
·        Συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου: 37.600.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
·        Η χρηματοδότηση του Έργου γίνεται από κονδύλια του ΕΣΠΑ και του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της τρέχουσας (2007-2013) και της επόμενης προγραμματικής περιόδου (2014-2020).
·        Το ΥΠΕΚΑ μεριμνά για την ομαλή χρηματοδότηση, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή εκτέλεση της σύμβασης.
·        Οι μελέτες για την κατασκευή των έργων ξεκινούν άμεσα, εντός του φθινοπώρου του 2014. Τα έργα στο σύνολό τους προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2018.»

Αυτά αποτελούν συνέχεια σειράς αποφάσεων, μέτρων , δράσεων κ.λ.π. από τον Αύγουστο 2007, όταν καταγράφηκε το πρόβλημα του εξασθενούς χρωμίου κ.λ.π. στην περιοχή.


Κατόπιν αυτών

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ.Υπουργός

Αν οι πιο πάνω εξαγγελίες ( 3 Πυλώνες ) του κ. Αναπληρωτή Υπουργού αποτελούν νέα μέτρα ή εντάσσονται στην πιο πάνω από 30-7-2014 Προγραμματική Σύμβαση ;


Αθήνα, 21/3/2015

Ο ερωτών ΒουλευτήςΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Η ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΒΕΛΑ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας