Δελτίο τύπου για τις Γεωτρήσεις στο Δήμο Τανάγρας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ


Σχηματάρι
10/2/2015
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Αριθ  Πρωτ:
2222
Ταχ. Διεύθυνση :
Πλατεία Παμμ. Ταξιαρχών 1
ΤΚ:
32009 Σχηματάρι
Πληροφορίες :
Καρύγιαννης Ευάγγελος
Μπελεγράτης Παναγιώτης
Τηλ. :
22623 51133 – 22620 58588Τελεφαχ :
22620 51138

ΘΕΜΑ :
«Διευκρινίσεις για τη νέα Υπουργική Απόφαση για την αδειοδότηση χρήσης ύδατος και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων»
 ΣΧΕΤ:
Η 100089/23-1-2015 Εγκύκλιος

Σας ενημερώνουμε ότι ύστερα από την έκδοση της  ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου  , η οποία δίνει διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 146896/17-10-2014 (ΦΕΚ 2878/27-10-2014 Τεύχος Β) με τίτλο «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών , περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις» , δίνονται διευκρινίσεις μεταξύ άλλων και για τις εκκρεμείς για ανανέωση αιτήσεις.
Σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο όσοι έχουν υποβάλει αίτηση με το προϋπάρχον καθεστώς αδειοδότησης εξετάζονται με τις νέες διατάξεις χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση του φακέλου με επιπλέον αντίγραφα. Όσοι όμως έχουν υποβάλει αιτήσεις για χορήγηση αδειών χρήσεις για άρδευση πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ των τελευταίων 5 ετών προκειμένου να υπολογισθεί η ποσότητα νερού που θα χορηγηθεί στη νέα άδεια.
Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Βασίλειος ΠεργάλιαςΔημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ

Καθέλκυση ναυαγοσωστικής λέμβου στο Δήλεσι

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)