Προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

Η Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης διάρκειας, συνολικά οκτώ (8) ατόµων για την κάλυψη κατεπειγουσών εκτάκτων και εποχικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
1 ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΕΠΟΠΤΕΣ)
1 ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ)
2 ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
4 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη ∆/νση ∆ιοικητικού Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας (Φίλωνος 35-39 Λιβαδειά) 3ος όροφος, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 18/2/2015
έως και 24/2/2015.
Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ & ΓΙΑ ΑΠΕΙΛΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

Εικόνες από το Πριγκιπάτο