Προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

Η Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης διάρκειας, συνολικά οκτώ (8) ατόµων για την κάλυψη κατεπειγουσών εκτάκτων και εποχικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
1 ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΕΠΟΠΤΕΣ)
1 ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ)
2 ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
4 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη ∆/νση ∆ιοικητικού Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας (Φίλωνος 35-39 Λιβαδειά) 3ος όροφος, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 18/2/2015
έως και 24/2/2015.
Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δήλωση Μπασιάκου για Αναπάντητες Ερωτήσεις από τους Υπουργούς για τη Βοιωτία

Ξέφρενο γλέντι με την ΑΕ ΔΗΛΕΣΙΟΥ

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)