ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 40ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Σχηματάρι, 5 Δεκεμβρίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ                                                            Αριθμ. Πρωτ: 23348

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
1.  Αναστασίου Ιωάννης του Γεωργίου
2. Γκίνης Ιωάννης του Σταύρου
3. Κανέλλος Αντώνιος του Κοσμά
4. Κόκκαλης Γεώργιος του Δημητρίου
5. Κουρουτός Μιχαήλ του Κωνσταντίνου
6. Χρήστου Γεώργιος του Ευαγγέλου

   Σας καλώ στην 40η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Τανάγρας, που θα γίνει στο Σχηματάρι, στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η
Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

1. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού4.920,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6142.09 με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων για την πράξη Βιοκλιματική Ανάπλαση Οινοφύτων» για την πληρωμή της εταιρείας ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ.
2. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 15.488,10 € σε βάρος του Κ.Α. 02.25.7312.08 με τίτλο: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων υδάτων Οινοφύτων (συν)» για την πληρωμή του 7ου λογαριασμού του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού αγωγού ομβρίων υδάτων Οινοφύτων».
3. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 7.607,66 € σε βάρος του Κ.Α. 02.25.7312.02 με τίτλο: «Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων στο Δήλεσι» για την πληρωμή του 3ου λογαριασμού του έργου: «Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων στο Δήλεσι».
4. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 1.041,70 € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7322.06 με τίτλο: «Βελτίωση – συμπλήρωση δημοτικού αθλητικού κέντρου ΔΔ Οινοφύτων» για την πληρωμή του 5ου λογαριασμού του έργου: «Βελτίωση – εγκαταστάσεων δημοτικού αθλητικού κέντρου Οινοφύτων».
5. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 2.014,50 € σε βάρος του Κ.Α. 02.45.7412.01 με τίτλο: «Υδρογεωτεχνική μελέτη ίδρυσης νέου κοιμητηρίου στα Οινόφυτα του Δ. Τανάγρας» για την πληρωμή του 2ου λογαριασμού του έργου: «Υδρογεωτεχνική μελέτη ίδρυσης νέου κοιμητηρίου στα Οινόφυτα του Δ. Τανάγρας».
6. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 16.259,41 € σε βάρος του Κ.Α. 02.15.7321.13 με τίτλο: «Κατασκευή γηπέδου 5*5 στο Δήλεσι» για την πληρωμή του 1ου λογαριασμού του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5*5 στο Δήλεσι».
7. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 17.609,54 € σε βάρος του Κ.Α. 02.25.7312.34 με τίτλο: «Επέκταση δικτύων ομβρίων[2] υδάτων Δ.Ε. Δερβενοχωρίων» για την πληρωμή του 1ου λογαριασμού του έργου: «Επέκταση δικτύων ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Δερβενοχωρίων».
8. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 6.765,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7411.15 με τίτλο: «Γεωλογική μελέτη χώρου για την ανέγερση του Δημοτικού Σχολείου Δ.Ε. Σχηματαρίου» για την πληρωμή του 1ου λογαριασμού του έργου: «Γεωλογική μελέτη χώρου για την ανέγερση του Δημοτικού Σχολείου Δ.Ε. Σχηματαρίου».
9. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωση ποσού 1.107,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6265.01 με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (συν)» για τη διαμόρφωση / συντήρηση αίθουσας νηπιαγωγείου στην Καλλιθέα.
10. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οδοποιϊας αγροτικών οδών Τ.Κ. Ασωπίας», την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης.
11. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο της μελέτης και της παροχής γνωμοδότησης για την πιθανότητα επιτυχίας άσκησης ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 188/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θηβών.
12. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο της μελέτης και της παροχής γνωμοδότησης για την πιθανότητα επιτυχίας άσκησης ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 189/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θηβών.
13. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο
υποστήριξης των συμφερόντων του δήμου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θηβών κατά τη συζήτηση της αγωγής του κ. ΑΓΑΘΗ ΙΩΑΝΝΗ του Νικολάου κατά του Δήμου Τανάγρας, ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Δερβενοχωρίων».
14. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 30.634,71 € για την πληρωμή της δικαιούχου εταιρείας Λ. & Ι. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ο.Ε. για επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων του Δήμου. 
15. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00 € για την πληρωμή του δικαιούχου ΜΠΟΓΕΑ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ για επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων του Δήμου.
16. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 34.000,00 € για την πληρωμή του δικαιούχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓ.
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ για επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων του Δήμου.
17. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για την πληρωμή του δικαιούχου ΙΩΑΝΝΗ ΤΙΜ. ΜΑΛΛΙΟΥ για
επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων του Δήμου.
18. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 11.000,00 € για την πληρωμή του δικαιούχου ΚΑΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ για επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων του Δήμου.
19. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 10.500,00 € για την πληρωμή της δικαιούχου εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΥ Α.Ε. για επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων του Δήμου.
20. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00 € για την πληρωμή του δικαιούχου ΛΙΝΑΡΔΟΥ Ε. ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ για επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων του Δήμου.
21. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 11.100,00 € για την πληρωμή της δικαιούχου εταιρείας ΤΑΚΗΣ Δ.
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. για επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών
μέσων του Δήμου.
22. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 6.000,00 € για την πληρωμή του δικαιούχου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚ. ΚΟΚΚΑΛΗ για επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων του Δήμου.[3]
23. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 9.865,29 € για την πληρωμή της δικαιούχου εταιρείας ΠΡΟΓΚΑΚΗΣ ΔΗ. –
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΠ. Ο.Ε. για επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων του
Δήμου.
24. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 24.000,00 € για την πληρωμή του δικαιούχου ΚΟΚΚΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων του Δήμου.
25. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 1.348,50 € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6422 με τίτλο: «Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» για την πληρωμή των εξόδων μετακίνησης στους δικαιούχους υπαλλήλους της τεχνικής υπηρεσίας.


 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 & ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Η λίστα της ντροπής!! Δείτε αναλυτικά τους μισθούς που έδινε η ΕΡΤ!!!