Πρόσληψη έκτακτου εποχικού προσωπικού στο ∆ήµο Τανάγρας, για χρονικό διάστηµα δύο µηνών∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Αριθµ. 10 / 21 – 3 - 2014 πρακτικό 
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 


Απόφαση 85/2014: «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη έκτακτου εποχικού 
προσωπικού στο ∆ήµο Τανάγρας, για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών»  

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 85/2014 Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

Η λίστα της ντροπής!! Δείτε αναλυτικά τους μισθούς που έδινε η ΕΡΤ!!!