Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι., στο Δήμο Τανάγρας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Γ΄- ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι., στο Δήμο Τανάγρας, Νομού Βοιωτίας». 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
1. Καθορίζουμε δύο (2) θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα 
συμμετοχής όλων των ειδικοτήτων, στο Δήμο Τανάγρας, Νομού Βοιωτίας. 
 
Η πρακτική άσκηση των φοιτητών Τ.Ε.Ι. για το Δήμο αυτό, πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο 
αρχίζοντας την 01-07-2014. 
 
2. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των ασκουμένων φοιτητών Τ.Ε.Ι., βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό του Δήμου Τανάγρας, Νομού Βοιωτίας. 
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 2.234,28 ευρώ περίπου για το 
2014 η οποία θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε. 02.10.6041-04 και 02.10.6055-01 σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας, Νομού Βοιωτίας, ως εξής: 
 
 2.234,28 ευρώ ( 2 θέσεις Χ 186,19 (176,08+10,11) ΕΥΡΩ Χ 6 μήνες) για το έτος 2014 και 
 4.468,56 ευρώ (2 θέσεις Χ 186,19 ΕΥΡΩ Χ 12 μήνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη 

Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2014 έχει δεσμευτεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό 
του Δήμου Τανάγρας, Νομού Βοιωτίας, και για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη προκαλείται 
ετήσια δαπάνη ύψους 4.468,56 ευρώ περίπου η οποία θα δεσμεύεται στους αντίστοιχους 
προϋπολογισμούς. 
 
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Kαθαρές και απαγορευμένες παραλίες στην περιοχή μας από το ΠΑΚΟΕ

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Δήλωση Μπασιάκου για Αναπάντητες Ερωτήσεις από τους Υπουργούς για τη Βοιωτία

Κέντρο Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης UGEIA Center στο Σχηματαρι