Η τακτοποίηση αυθαιρέτων με τον νέο νόμο


Σε 100 μήνες και με ελάχιστη μηνιαία δόση της τάξης των 100 Ευρώ θα μπορούν να νομιμοποιήσουν τα αυθαίρετά τους όσοι υπαχθούν στη νέα ρύθμιση έως το τέλος του χρόνου (31.12.2013).
Οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που θα ενταχθούν στο νόμο εντός του 2013 και καταβάλουν το 30% του προστίμου εντός έξι μηνών από την ημερομηνία υπαγωγής θα απολαύσουν έκπτωση 10%, ενώ σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής παρέχεται έκπτωση 25%.

Αν η υπαγωγή δεν γίνει εντός του 2013, η εξόφληση θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 60 δόσεις. Ο νέος νόμος θα έχει διάρκεια ως το τέλος του 2014.

Σε κάθε περίπτωση, εντός έξι μηνών πρέπει να καταβληθεί τουλάχιστον το 5% του προστίμου.

Διαφορετικά, το ανεξόφλητο ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου θα προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Ευνοϊκές ρυθμίσεις προβλέπονται για κοινωνικά ευάλωτες ομάδες (άτομα με αναπηρία, παλιννοστούντες ομογενείς, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι κ.ά), για τις οποίες προβλέπεται μείωση του ειδικού προστίμου ως και 85%.

Για τους μακροχρόνια ανέργους προβλέπεται έκπτωση 50% του προστίμου της τακτοποίησης του αυθαιρέτου εφόσον πρόκειται για κύρια κατοικία.

Νομιμοποιούνται επίσης, χωρίς την καταβολή παραβόλου και προστίμου, αυθαίρετες κατασκευές (ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης) της Εκκλησίας αλλά και άλλοι αυθαίρετοι λατρευτικοί χώροι (π.χ. τεμένη). Χωρίς παράβολο και πρόστιμο τακτοποιούνται και τα αυθαίρετα της ΔΕΗ.

Για την υπαγωγή αυτών στις νέες ρυθμίσεις αρκεί η υποβολή αίτησης, τοπογραφικού διαγράμματος και τεχνικής έκθεσης μηχανικού, με αναλυτική περιγραφή των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων.

—Τράπεζα Γης

Εντωμεταξύ, το ΥΠΕΚΑ δημιουργεί ένα διαχειριστή δικαιωμάτων δόμησης με όρους real estate, που θα ακούει στο όνομα «Τράπεζα Γης» και θα έχει ρόλο την άντληση πόρων από το Πράσινο Ταμείο για να αποζημιωθούν οι μη αξιοποιήσιμοι τίτλοι μεταφοράς συντελεστή, να ικανοποιηθούν οι μπλοκαρισμένοι οικοδομικοί συνεταιρισμοί ή οι ιδιοκτήτες επί μακρόν δεσμευμένων από τους δήμους ακινήτων.

Σύμφωνα με την “Καθημερινή”, η Τράπεζα Γης θα μπορεί να κάνει τα εξής:

*Να αγοράζει τίτλους δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης (υπολογίζεται ότι σήμερα υπάρχουν 432.000 τίτλοι από διατηρητέα και ρυμοτομούμενα ακίνητα, οι οποίοι είναι άχρηστοι, καθώς δεν υπάρχει πλαίσιο για την αξιοποίησή τους.

*Να μεταβιβάζει τίτλους μεταφοράς συντελεστή σε ακίνητα όπου υφίστανται πολεοδομικές παραβάσεις «ή σε ωφελούμενα ακίνητα εντός ζωνών συγκέντρωσης δικαιώματος δόμησης».

*Να αγοράζει ακίνητα ή τμήματα ακινήτων από οικοδομικούς συνεταιρισμούς που βρίσκονται εν όλω ή εν μέρει σε ιδιωτικές δασικές εκτάσεις, με σκοπό τη δημιουργία τίτλων μεταφοράς συντελεστή. Τους τίτλους αυτούς θα τους ξαναπουλά στον οικοδομικό συνεταιρισμό, προκειμένου να τους χρησιμοποιήσει στο υπόλοιπο ακίνητό του.

*Να προβαίνει σε διαχειριστικές πράξεις των δημοσίων ακινήτων (μια μάλλον ασαφής αρμοδιότητα).

Τίτλοι μεταφοράς συντελεστή θα εκδίδονται για:

*Ακίνητα οικοδομικών συνεταιρισμών εντός δασικών εκτάσεων.

*Ακίνητα στα οποία έχει απαγορευτεί ή περιοριστεί η δόμηση με βάση νομοθετικό πλαίσιο (συνήθως πρόκειται για προστατευόμενες περιοχές).

*Παλαιές ή εγκαταλελειμμένες τουριστικές και βιομηχανικές μονάδες σε εκτός σχεδίου περιοχές. Πρώην στρατόπεδα. Οικόπεδα που έχουν χαρακτηριστεί κοινόχρηστοι χώροι, αλλά οι δήμοι δεν μπορούν να τα απαλλοτριώσουν.

*Κτίρια ιδιοκτησίας του Δημοσίου, που πρόκειται να «αποσυρθούν» (δηλαδή να κατεδαφιστούν).

*Δημόσιες εκτάσεις ή παλαιές υποδομές που συνορεύουν με εγκεκριμένα σχέδια πόλης και παραμένουν εκτός σχεδίου.

*«Περιοχές υλοποιημένης ή θεσμοθετημένης δόμησης», όπου υπάρχει περιβαλλοντική υστέρηση στο ισοζύγιο, δηλαδή σε όλες τις ελληνικές πόλεις!

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Καθημερινής από τις παραπάνω ρυθμίσεις προκύπτει ζήτημα δημιουργίας δικαιώματος δόμησης σε περιοχές όπου αυτή απαγορεύεται.econews

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Η ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΒΕΛΑ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας