Αρχίζουν οι αιτήσεις για έως 100 δόσεις στην εφορίαΗ ρύθμιση τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα – Διαβάστε αναλυτικά τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις – Ποιοι εξαιρούνται

Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα κληθούν να βάλουν όσοι έχουν εισόδημα πάνω από 1500 ευρώ το μήνα και ζητήσουν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις χρεών με πολλές δόσεις. Η ρύθμιση με τις 48 και 100 δόσεις τίθεται σε εφαρμογή και από σήμερα οι αιτήσεις θα γίνονται πλέον δεκτές στις εφορίες και τα τελωνεία όπου έχουν βεβαιωθεί οι οφειλές. Εκεί θα προκαταβάλλεται και η πρώτη δόση. Η ελάχιστη μηνιαία δόση ξεκινά από τα 15 ευρώ αλλά πρακτικά, ακόμα και αν οι πολίτες ενταχθούν σε ρύθμιση χρεών με πάνω από 48 δόσεις, η εφορία θα τους παρακρατεί το 10% ή 20% ή και 30% των εισοδημάτων τους κάθε μήνα, απευθείας από τον τραπεζικό λογαριασμό τους, για τα χρέη τους στο δημόσιο.
Η διαδικασία ξεκινά τυπικά σήμερα, αλλά οι περισσότεροι θα χρειαστεί να καταθέσουν πρώτα τη φορολογική τους δήλωση του 2012 πριν σπεύσουν στις ΔΟΥ να καταθέσουν αιτήσεις.
Όσοι θέλουν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους έως και σε 48 μηνιαίες δόσεις θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και να πληρώνουν τις μηνιαίες δόσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι την 18η-7-2013. Μετά την 18η-7-2013, η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου. Όσα φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες επιθυμούν την εξόφληση των οφειλών τους έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και τις 31-12-2013.
Οι δόσεις από τις 18-7-2013 και μετά πρέπει να εξοφλούνται στις τράπεζες ή τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, με πάγια εντολή πληρωμής, χωρίς να επιβάλλεται στον οφειλέτη καμία οικονομική επιβάρυνση. Η πάγια εντολή αυτόματης χρέωσης είναι υποχρεωτική για όλους τους οφειλέτες δικαιούχους τραπεζικών λογαριασμών ή δικαιούχους λογαριασμών πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων.
Η αρμόδια υπηρεσία (Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο) μπορεί να προσδιορίζει τον λογαριασμό με τον οποίο θα συνδέεται η πάγια εντολή αυτόματης χρέωσης, προκειμένου ο οφειλέτης να συστήνει εντολή στο συγκεκριμένο λογαριασμό. Η πάγια εντολή θα πιστοποιείται από την τράπεζα ή τα ΕΛΤΑ με ενημέρωση που θα αποστέλλεται στην Γ.Γ.Π.Σ..
Ποιοι δικαιούνται 48 δόσεις

Η νέα ρύθμιση με τις πολλές δόσεις αφορά αποκλειστικά χρέη που είχαν καταστεί προ του 2013. Εξαιρούνται όσοι είχαν κάνει ρύθμιση και δεν την είχαν χάσει πριν τις 26 Απριλίου 2013. Και αυτοί όμως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορούν να ρυθμίσουν χρέος τους, εάν είχαν κάποιο ληξιπρόθεσμο παλαιό χρέος εκτός της ρύθμισης που τηρούν.
Η ρύθμιση για χρέη του 2012 και πριν προσφέρει μεν έως 48 δόσεις, αλλά αυτές μπορούν να αυξηθούν σε έως και 100, αποκλειστικά για μισθωτούς, συνταξιούχους και όσους έχουν διακόψει τις επαγγελματικές ή επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.
Για τα υπόλοιπα χρέη που βγήκαν ληξιπρόθεσμα μετά την 1.1.2013, ισχύει άλλη διαδικασία («πάγια ρύθμιση») και οι δόσεις είναι το πολύ 12 αλλά μπορεί να διπλασιάζονται σε έως 24, αν δεν είναι φόροι εισοδήματος ή ΦΠΑ.
Με την υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση δίδεται η δυνατότητα αποπληρωμής των χρεών με τους παρακάτω εναλλακτικούς τρόπους:
- με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά 50%, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί εφάπαξ έως και τις 30-6-2013
- με απαλλαγή από το 40% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και τις 30-6-2014,
- με απαλλαγή από το 35% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και τις 30-6-2015,
- με απαλλαγή από το 30% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και τις 30-6-2016,
- με απαλλαγή από το 25% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και τις 30-6-2017.
Ποιοι θα πάρουν 100 δόσεις
Κατ΄εξαίρεσιν, οι μη επιτηδευματίες οφειλέτες (φυσικά πρόσωπα) μπορούν να ζητήσουν την εξόφληση της οφειλής τους σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις και πέρα από τις 48, χωρίς απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, όταν αποδεικνύουν αδυναμία να ανταποκριθούν στα προγράμματα δόσεων που τους προσφέρονται.
Στην περίπτωση αυτή υπάγονται μόνο οφειλές που δεν προέρχονται από επαγγελματική δραστηριότητα ή προέρχονται από επαγγελματική δραστηριότητα η οποία έχει διακοπεί.
Ο μέγιστος αριθμός δόσεων για την περίπτωση αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των εκατό (100),
Αιτήσεις γίνονται μέχρι τα τέλη του έτους, αφού ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής σε τέτοια ρύθμιση η 31.12.2013.
Ελάχιστη δόση έως 30% του μηνιάτικου
Η πρώτη δόση πρέπει να καταβάλλεται εντός τριών εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Για την υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης έως 48 δόσεις, η καταβολή της πρώτης δόσης πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την 31-7-2013.
Το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 15 ευρώ. Αυτό όμως ισχύει μόνο θεωρητικά.
Πρακτικά, για τη ρύθμιση χρεών με πάνω από 48 δόσεις προβλέπεται ότι:
- αν ένας οφειλέτης δηλώσει μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα έως 500 ευρώ, η ελάχιστη δόση θα είναι 5%. Δηλαδή 25 ευρώ δόση για εισόδημα 500 ευρώ το μήνα, ή δόση 15 ευρώ για εισόδημα 300 ευρώ κάτω μηναίως.
- από 500-1000 ευρώ το μήνα εισόδημα, η ελάχιστη δόση θα ανέρχεται στο 6%, δηλαδή 30-60 ευρώ το μήνα,
- για δηλωθέν μηνιαίο εισόδημα 1000-1500 ευρώ η δόση θα είναι 7% ή 70-100 ευρώ το μήνα.
- για εισόδημα 1500-2000 και άνω ευρώ η δόση θα είναι 10%, δηλαδή 150-200 ευρώ το μήνα.
- για μηνιαίο δηλωθέν εισόδημα 2.000-5.000 ευρώ η ελάχιστη δόση θα ανέρχεται σε 20% του εισοδήματος, δηλαδή πχ 600 ευρώ για εισόδημα 3000 το μήνα ή 1.000 για 5000 το μήνα.
- για πάνω από 5.000 ευρώ μηνιαίο εισόδημα, η εφορια θα απαιτεί ελάχιστη δόση το 30%, δηλαδή 1.500 ευρώ και άνω κάθε μήνα.
Από την 1η-1-2013 κάθε βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 8,5%, το οποίο παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.
Διαδικασίες και προϋποθέσεις

1. Αιτήσεις έως 17/7 θα γίνονται αυτοπροσώπως στις ΔΟΥ ή μέσω διαδικτύου (www.gsis.gr). Από τις 18/7 θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ίντερνετ.
2. Η πληρωμή των δόσεων θα γίνεται με πάγια εντολή μέσω τραπεζικού λογαριασμού
3. Ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης –ακόμα και αν δεν γίνει δεκτή- απαιτείται αναλυτική περιγραφή της οικονομικής κατάστασης και των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Συγκεκριμενα πρέπει ο οφειλέτης να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 και να δώσει στοιχεία για:
- το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής),
- το ετήσιο εισόδημά του,
- επενδύσεις/συμμετοχές κάθε μορφής,
- τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN),
- οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα,
- τα ακίνητα επί των οποίων έχει εμπράγματο δικαίωμα,
- απαιτήσεις από τρίτους,
- το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημά του
- εκτίμηση/ανάλυση πραγματογνώμονα (από λογιστή, δικηγόρο κλπ) για την περιουσία και την οικονομική του θέση
- για μεγάλα χρέη, εγγυητική επιστολή τράπεζας, υποθήκη επί ακινήτων του ή εγγυητής άλλο «αξιόχρεο» πρόσωπο.
Σε κάθε περίπτωση, από όλα τα παραπάνω στοιχεία που θα αναγραφούν στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αποδεικνύεται η οικονομική αδυναμία του οφειλέτη αλλά και η δυνατότητά του να εξοφλεί με συνέπεια τις μηνιαίες δόσεις που θα προβλέπει η ρύθμιση στην οποία θέλει να υπαχθεί.
Κριτήρια
Για να υπαχθεί στη νέα ρύθμιση κάθε οφειλέτης πρέπει:
-να αποδεικνύει ότι αδυνατεί να εξοφλήσει το ληξιπρόθεσμο χρέος του τη δεδομένη χρονική στιγμή αλλά κι ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στην εξόφληση των δόσεων της ρύθμισης.
-να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας και, εάν είναι επιτηδευματίας, να έχει υποβάλει και τις εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ της τελευταίας πενταετίας καθώς και τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής. Ο οφειλέτης μπορεί να θεωρηθεί ότι πληροί την προϋπόθεση αυτή εφόσον έχει υποβάλει εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα, αλλά υποχρεωτικά πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, όλες τις παραπάνω δηλώσεις.
-να έχει εξοφλήσει ή να έχει τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο (μέσω υπαγωγής σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής αποπληρωμής) όλες τις οφειλές του για τις οποίες η ημερομηνία καταβολής λήγει από την 1η-1-2013 και μετά.
-ταυτόχρονα με την αίτηση να υποβάλει την υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα έχει δηλώσει αναλυτικά στοιχεία για τα εισοδήματα και την περιουσία του, σύμφωνα με τα όσα ήδη προαναφέρθηκαν.
Εάν η βασική οφειλή είναι μεγαλύτερη των 75.000 ευρώ, ο οφειλέτης πρέπει να προσκομίσει επιπλέον βεβαίωση, από ορκωτό ελεγκτή ή λογιστή ή δικηγόρο, η οποία θα αναφέρει ότι τα οικονομικά στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής καθώς και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού είναι ορθά. H προαναφερθείσα βεβαίωση – μελέτη βιωσιμότητας πρέπει να περιλαμβάνει την καθαρή θέση, ανάλυση ρευστότητας και προσδοκόμενα έσοδα – αναμενόμενες δαπάνες του αιτούντα.
Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση:

- οφειλέτες των οποίων τα χρέη έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής η οποία απωλέσθη με υπαιτιότητα του φορολογούμενου μετά την 26η-4-2013.
- οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ’ αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

Ποιοι δικαιούνται 12 δόσεις και ποιοι …διπλάσιες, για χρέη μετά την 1.1.2013
Όσοι δεν υπαχθούν στη νέα ρύθμιση, μπορούν να ζητήσουν να μπουν στην νέα «πάγια» ρύθμιση. Τότε ισχύουν τα εξής:
1. Οι υπαχθείσες στη ρύθμιση οφειλές οι οποίες προέρχονται από δηλώσεις που υποβάλλονται περιοδικά, από τέλη κυκλοφορίας, δάνεια και συμβάσεις ρυθμίζονται σε 12 μηνιαίες ισόποσες δόσεις.
2. Οι οφειλές που προέρχονται από «έκτακτη αιτία» (όπως πχ οι φόροι κληρονομιάς ή δωρεών) μπορούν να ρυθμίζονται σε πάνω από 12 δόσεις και μέχρι 24 το πολύ.
3. Σε περίπτωση που υφίστανται οφειλές που μπορούν να ρυθμίζονται άλλες έως δώδεκα και άλλες έως εικοσιτέσσερις μηνιαίες δόσεις, αυτές ρυθμίζονται ταυτόχρονα.Πηγή: protothema.gr

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

Kαθαρές και απαγορευμένες παραλίες στην περιοχή μας από το ΠΑΚΟΕ