Απάντηση του δήμου για της σπασμένες κούνιες στον Κοκκινοβραχο

 
 

 
 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
              Σχηματάρι
26-2-2013
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 
 
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
   Αριθμ. Πρωτ
2519

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 
 
 
 
 
 
 
Ταχ. Δ/νση     :
32009 Σχηματάρι                     
Προς: Γεράσιμο Μαρκέτο
Πληροφορίες :
Κλαρούδα Ιωάννα
 
Τηλέφωνο      :
22623-51132                                                         
 
Telefax           :
22623-51138
 
Email              :
Iklarouda@tanagra.gr
 

   Θέμα: «Κούνιες Παιδικής Χαράς Κοκκινόβραχου»

   Σχετ. 1) η υπ’αριθμ. 2519/12-2-2013 αίτησή σας.

 

 

Σε απάντηση της παραπάνω αίτησή σας, σας γνωρίζουμε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τανάγρας έχει λάβει γνώση για τα προβληματικά όργανα των Παιδικών Χαρών και έχει κάνει καταγραφή των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν ώστε να αποκατασταθούν οι βλάβες τους, από το έτος 2012. Οι εργασίες αυτές θα γίνουν συνολικά για όλες τις Παιδικές Χαρές του Δήμου Τανάγρας αφού έχει ήδη προβλεφθεί κονδύλιο στον Προϋπολογισμό του για το έτος 2013, με τους εξής Κωδικούς: «Προμήθεια οργάνων Παιδικών Χαρών» ποσού 45.000€ με Κ.Α 02.30.7135.-11 και «Προμήθεια εξοπλισμού Κ.Χ και πλατειών» ποσού «45.000€# με Κ.Α 02.30.7135-01. Μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού θα γίνουν οι ενέργειες από το τμήμα Προμηθειών του Δήμου για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών ώστε τα συνεργεία του Δήμου να προβούν στην αποκατάσταση των προβληματικών και ελλειμματικών οργάνων Παιδικών Χαρών.

 

Για οποιεσδήποτε άλλες διευκρινήσεις, είμαστε στη διάθεσή σας.


                      Ο Προϊστάμενος 
 

                    Γκίκας Δημήτρης                                                                                             Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Έξω από την Λιβαδειά η φωτιά στην Βοιωτία. Eκκενώθηκε το γηροκομείο.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Kαθαρές και απαγορευμένες παραλίες στην περιοχή μας από το ΠΑΚΟΕ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας